มารยาทการนั่ง ตอน การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่

มารยาทการนั่ง การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ ให้นั่งพับเพียบตัวตรง เก็บปลายเท้าเข้าหาสะโพกมือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขา ท่านั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้าย วางมือที่ประสานบนหน้าขาซ้าย ท่านั่งพับเพียบขาซ้ายทับขาขวา วางมือที่ประสานบนหน้าขาขวา หรือบริเวณหน้าขาจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสม สวยงาม อาจนั่งท่าใดท่าหนึ่งตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเท้าแขน สายตาทอดลงเล็กน้อย และไม่จ้องตาผู้ใหญ่จนเสียกิริยา การนั่งแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง วิธีประสานมือให้ปฏิบัติในอาการที่สำรวมอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ใช้มือซ้ายหงาย มือขวาคว่ำทับ หรือมือขวาหงาย มือซ้ายคว่ำทับ ใช้มือทั้งสองคว่ำทับกันจะเป็นมือใดทับมือใดก็ได้

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง