วิธีการใช้และการหาทิศ
วิธีการใช้เข็มทิศและการหาทิศ1. เข็มทิศซิลวา
เป็นของประเทศสวีเดน  เป็นเข็มทิศที่ได้รับความนิยมใช้ในวงการลูกเสือ  สาามรถใช้งานได้ง่าย   พกพาสะดวกซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
แว่นขยาย   เข็มทิศชี้ทาง   แผ่นฐานของเข็มทิศ    เข็มทิศและก้างปลา   ตลับเข็มทิศหมุนบอกองศา   สเกลวัดความยาว

2. มุมที่ใช้เข็มทิศ
ได้แก่  มุมอะซิมุท  และมุมแบริ่ง  ซึ่งในประเทศไทยใช้มุมอะซิมุท เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา  ส่วนประเทศแถบสแกนดิเนเวียนิยมใช้มุมแบริ่ง
มุมอะซิมุท 
คือ  มุมในแนวราบหรือแนวระดับที่วัดจากแนวทางทิศเหนือไปตามทางเดินของเข็มนาฬิกา  มีค่าไม่เกิน  360 องศา
เช่น   ทิศทาง  ก   ทำมุมอะซิมุท  45  องศา   กับแนวทิศเหนือ
         ทิศทาง  ข    ทำมุมอะซมุท  225 องศา  กับแนวทางทิศเหนือ
มุมแบริ่ง  
คือ  มุมที่นแนวราบหรือแนวระดับที่วัดจากแนวทางทิศเหนือหรือทิศใต้ไปทางทิศตะวันตก  หรือทิศตะวันออกมีค่าไม่เกิน  90 องศา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ทิศทาง  ก มุมแบริ่งเท่ากับเหนือ  45 องศาตะวันออก
ทิศทาง  ข  มุมแบริ่ง เท่ากับ ใต้ 45 องศา ตะวันออก

3.วิธีใช้เข็มทิศ

1.วางเข็มทิศบนฝ่ามือหรือบนปกสมุดในแนวระดับโดยให้เข็มแม่เหล็กแกว่งไปมาอย่างอิสระ
2. หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงกับปลายลูกศรชี้ทิศทาง 
3. หมุนฐานเข็มทิศจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับตัวอักษร  N ทิศเหนือ  บนกรอบหน้าปัด
4. เมื่อลูกศรชี้ทิศทางไปทางทิศใด  ก็เดินตามไปทางทิศนั้น  ในการเดินทางไปตามทิศทางที่ลูกศรแดงชี้นั้น  ให้สังเกตและมองหาจุดเด่นในภูมิประเทศ  แล้วจึงเดินไปยังสิ่งนั้น

กรณีที่ต้องการหาจุดค่าของอะซิมุทจากตำบลที่เรายืนอยู่ไปยังตำบลที่เราจะเดินไปข้างหน้า  ให้ปฎิบัติดังนี้
1. วางเข็มทิศฝ่ามือหรือบนสมุดปกแข็งในแนวระดับ
2. หันลูกศรให้ชี้ทิศทางไปยังจุดหรือตำแหน่งที่เราจะเดินทาง
3. หมุนกรอบหน้าปัดของเข็มทิศไปจนกว่าตัวอักษร  N จะอยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสีแดง
4. ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดที่อยู่ตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง  คือ  ค่าของมุมที่เราต้องการทราบ 

ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ
1.จับถือด้วยความระมัดระวัง   เพราะหน้าปัดและเข็มบอบบางอ่อนไหวได้ง่าย
2. อย่าทำเข็มทิศตก เพราะแรงกระทบกระเทือนอาจทำให้เสียหายได้
3. อย่าอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า
4. อย่าใช้เข็มิศที่เปียกน้ำ  เพราะจะทำให้ขึ้นสนิม
5. อย่าวางเข็มทิศไว้ใกล้ความร้อน  เพราะจะทำให้เข็มทิศบิดงอได้


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.6.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.