พืชและสัตว์รอบตัวเรา

 การค้นหาธรรมชาติ 
    พืชรอบตัวเรา
พืชรอบตัวเรามีอยู่มากมาย  เราสามารถจำแนกประเภทตามบริเวณที่พืชขึ้นได้  ดังนี้
๑)  พืชที่ขึ้นบนดิน  เช่น  ต้นไผ่  มะม่วง  ว่านหางจระเข้
๒)  พืชที่ขึ้นในน้ำ  เช่น  บัว  ผักตบชวา  จอก
๓)  พืชที่ขึ้นบนต้นไม้อื่น  เช่น  พลูด่าง  เห็ด  กล้วยไม้
    ประโยชน์ของพืช
๑.  เป็นอาหารของคนและสัตว์
๒.  ใช้สร้างบ้านเรือน
๓.  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
๔.  ใช้ทำเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม
๕.  ใช้ทำยาสมุนไพรรักษาโรค
    โทษของพืช
๑.  เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อกินเข้าไป
๒.  เป็นผื่นคันเมื่อโดนใบ
๓.  เป็นแผลพุพองเมื่อโดนน้ำยาง  หรือหนาม
๔.  เป็นสิ่งเสพติดทำลายระบบประสาท  เมื่อเสพเข้าไป

    สัตว์รอบตัวเรา
สัตว์รอบตัวเรามีอยู่มากมาย  เราสามารถจำแนกประเภทของสัตว์ตามลักษณะที่อยู่อาศัยของสัตว์ได้  ดังนี้
๑)  สัตว์บก
๒)  สัตว์น้ำ
๓)  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน
    ประโยชน์ของสัตว์
๑.  เป็นอาหาร  เช่น  เป็ด  ไก่  วัว  สุกร
๒.  ใช้แรงงาน  เช่น  ม้า  วัว  ควาย
๓.  เลี้ยงไว้ดูเล่น  เช่น  นก  ปลา  แมว
๔.  ใช้ทำเครื่องประดับ  เช่น  หอยมุข
๕.  ใช้ทำกระเป๋า  เช่น  หนังจระเข้  หนังงู
    โทษของสัตว์
๑.  มีพิษเมื่อถูกกัดหรือต่อย  เช่น  ผึ้ง  ต่อ  งู
๒.  มีนิสัยดุร้ายเป็นอันตราย  เช่น  งู  หมี  เสือ
๓.  เป็นพาหะนำโรคมาสู่คน  เช่น  หนู  แมลงวัน
๔.  เป็นศัตรูพืชผลทางการเกษตร  เช่น  หนอน  เพลี้ย  แมลงต่างๆ

 

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง