ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 


การหา ห.ร.ม. 
1. แยกตัวประกอบของแต่ละจำนวน 
2. ตรวจดูเฉพาะตัวที่เหมือนกันทุกบรรทัด แล้วชักมาตัวเดียว แล้วคูณกัน 
ตัวอย่าง หา ห.ร.ม. ของ 24, 36, 43 
24 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 
36 = 2 x 2 x 3 x 3 
43 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 
ดังนั้น ห.ร.ม. คือ 2 x 2 x 3 = 12 


การหา ค.ร.น. 
1. แยกตัวประกอบของแต่ละจำนวน 
2. พิจารณาตัวที่เหมือนกันเอามาตัวเดียว ตัวที่ต่างกันหมดเอามาทุกตัวแล้วนำมาคูณกัน 
ตัวอย่าง หา ค.ร.น. ของ 
6, 12, 24 
6 = 3 x 2 
12 = 3 x 2 x 2 
24 = 3 x 2 x 2 x 2 
เอาตัวกรอบซึ่งมีเลข 3, 2, 2 ส่วนนอกนั้นเอามาทุกตัวคือ 2 แล้วนำมาคูณกัน จะได้ 
3 x 2 x 2 x 2 = 24 ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 1. ถ้า a, b เป็นจำนวนเต็มบวก และ c 
เป็น ห.ร.ม. ของ a, b จะได้ว่า ค.ร.น. ของ a และ b เท่ากับ ab หรือท่องว่า ห.ร.ม. x ค.ร.น. = เลข 2 
จำนวนนั้นคูณกัน 
ตัวอย่างจำนวนนับสองจำนวนมีผลคูณเท่ากับ 80 และมี ห.ร.ม.เท่ากับ 2 จงหา ค.ร.น.ของจำนวนทั้งสอง วิธีทำ ห.ร.ม. x ค.ร.น. =เลข 2 จำนวนคูณกัน 2 x ค.ร.น. = 80


ที่มา: http://www.kroobannok.com/2577

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง