ปริมาณทางฟิสิกส์

ปริมาณทางฟิสิกส์มี 2 ประเภทคือ

1. ปริมาณสเกลาร์ คือปริมาณที่บอกแต่ขนาดแต่ไม่บอกทิศทาง เช่น อัตราเร็ว มวล ระยะทาง เวลา ความยาว ฯลฯ

2. ปริมาณเวกเตอร์ คือปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว น้ำหนัก การกระจัด ฯลฯ เวกเตอร์ัมักจะเขียนแทนด้วยตัวอักษรที่มีหัวลูกศรด้านบนแทนเวกเตอร์ ดังรูป เวกเตอร์

การหาเวกเตอร์ลัพธ์ มี 3 วิธีคือ

1. แบบหัวต่อหาง ให้นำหัวของเวกเตอร์หนึ่งมาต่อกับอีกเวกเตอร์หนึ่ง แล้วลากเส้นให้เป็นสามเหลี่ยม เส้นเชื่อมนั้นคือเวกเตอร์ลัพธ์ดังรูป 

2. แบบหางต่อหาง นำหางของทั้ง 2 เวกเตอร์มาต่อกัน แล้วสร้างรูปสี่เหลี่ยม แล้วลากเส้นทแยงมุม เส้นทแยงมุมนั้นคือเวกเตอร์ลัพธ์ดังรูป 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง