ประวัติของลอร์ด เบเดน โพเอลล์

ประวัติของลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์ (Lord  baden  powell)

บี.พี.  บิดาแห่งวงการลูกเสือ  ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก-  บี.พี.  มีชื่อเดิมว่า  โรเบิร์ต  สติเฟนสัน  สไมธ์  เบดาน  โพเอลล์  (Robert  Stephenson  Smyth  Baden  Powell)
-  ท่านเกิดเมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๐๐ (ค.ศ.๑๘๕๗)  ที่กรุงลอนดอล  ประเทศอังกฤษ
-  ท่านเป็นบุตรของนายเอช จี เบเดน โพเอลล์  และนางเฮนริเอตต้า  เกรช  สไมธ์
-  ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.๒๔๘๔  (ค.ศ.๑๙๔๑)  ที่เมืองไนเยอรี  ประเทศเคนยา
 
ชีวิตในวัยเด็กของ บี.พี.
    เมื่อ  บี.พี. อายุได้  ๑๑ ปี ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียน  โรสฮิลล์  จากนั้นก็ย้ายมาเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียน  ชาเตอร์เฮาส์  ซึ่งมีภูมิประเทศที่ดีอยู่ติดป่าใหญ่  และมีแม่น้ำไหลผ่าน  ทำให้ บี.พี.  มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติด้วยตนเองมากขึ้น
    ในช่วงวัยเด็ก  บี.พี.  ยังได้รับความรู้พิเศษมากมายจากคุณตา  คือ  พลเรือเอก วิลเลี่ยม  เฮนรี่  สไมธ์  บี.พี. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ว่ายน้ำ  ดูดาว  เล่นสเกต  ขี่ม้า  วัดแดด  ใช้แผนที่  ใช้เข็มทิศ
    ในระหว่างปิดภาคเรียน  บี.พี.  และพี่ชาย  ๓  คน  มักชวนกันออกเดินทางไกลไปพักแรมในสถานที่ต่างๆ  เสมอ โดยซื้อเรือใบเก่าๆ  แล้วนำมาซ่อมแซมและใช้เล่นไปในสถานที่ต่างๆ  ต่อมาท่านได้ซื้อเรือพายลำหนึ่ง  พายไปตามแม่น้ำสายต่างๆ  พลบค่ำที่ไหนก็อาศัยนอนในยุ้งข้าวของชาวบ้าน  หรือพักแรมใต้ต้นไม้  ทำให้ บี.พี. ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย
    บี.พี.  ได้วาดภาพอาคารสถานที่ต่างๆ  ที่ผ่านไป  และได้ดูโรงงานทำกระดาษและโรงงานเครื่องปั้นดินเผา  อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้

สิ่งที่บี.พี.  ได้เรียนรู้
-  วิธีการเดินทางไกล
-  วิธีการใช้แผนที่
-  วิธีการประกอบอาหาร
-  วิธีการรักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วย
บี.พี. เกิดความรู้ความชำนาญสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเห็นไว้  ในเวลาต่อมา บี.พี. ได้นำความรู้ที่สั่งสมไว้มาใช้ในการอบรมลูกเสือ
    เมื่อจบจากโรงเรียน  ชาเตอร์เฮาส์  บี.พี. ได้ไปสอบเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์  หลังจากผ่านการอบรม  บี.พี. ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้อยตรีแห่งกองทัพอังกฤษ  และถูกส่งไปประจำการที่ประเทศอินเดียในกองทหารม้าอุสซาร์ที่  ๑๓  ขณะอายุได้  ๑๙  ปี

ชีวิตในการรับราชการทหาร
เหตุการณ์ในอินเดีย  เป็นเวลา  ๘  ปี  อย่างเข้มแข้งอดทนเป็นแบบอย่างของนายทหารที่ดี  จนได้รับยศร้อยเอก  และยังได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาแทงหมูป่าบนหลังม้า  โดยใช้หอกสั้นเป็นอาวุธ

เหตุการณ์ในแอฟริกา
บี.พี. ถูกย้ายไปประจำการในทวีปแอฟริกา  และได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้
-  พ.ศ.๒๔๓๑ ได้สู้รบกับชนเผ่าซูลู และได้รับชัยชนะในการรบครั้งนั้น
-  พ.ศ.๒๔๓๘  ได้สู้รบกับพวกอะชันติ  ซึ่งอยู่ทางฝั่งแอฟริกาตะวันตก  และได้รับชัยชนะ  ในการรบครั้งนั้นท่านได้แต่งกายโดยสวมหมวกปีกกว้างเป็นโคบาล  จนได้รับฉายาว่า  คันตาไก (Kantakye) แปลว่า คนสวมหมวกปีกกว้าง
-  พ.ศ.๒๔๓๙  ได้รับคำสั่งให้ไปปราบพวก มาตาบิลี  ซึ่งเป็นชนเผ่าซูลูที่ได้ก่อกบฎใน โรดีเซียตอนใต้  ท่านได้ต่อสู้โดยใช้ทักษะทางด้านการสอดแนม  และการสะกดรอยซึ่งท่านได้ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ

กำเนิดลูกเสือ
พ.ศ.๒๔๕๐  บี.พี.  ได้ทดลองนำเด็กชาย  ๒๐  คน ไปเข้าค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี
พ.ศ.๒๔๕๑  บี.พี.  ได้เขียนหนังสือจากประสบการณ์ออกเผยแพร่  ชื่อ การลูกเสือสำหรับเด็กชายและ ได้เริ่มก่อตั้งกองลูกเสือ (ลูกเสือสามัญ) ขึ้นเป็นครั้งแรก
พ.ศ.๒๔๕๒  บี.พี.  ได้จัดชุมนุมลูกเสือขึ้นครั้งแรกของโลก  ณ  คริสตัลพาเลส  กรุงลอนดอน  เมื่อ ๔  กันยายน
ต่อมาเมื่อการลูกเสืออายุครบ  ๒๑  ปี บี.พี. ก็ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์จากพระเจ้ายอร์ชที่  ๖  มีบรรดาศักดิ์ชั้น บารอน มีนามเรียกว่า ลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์ แห่ง กิลเวลล์ นับจากนั้นมา  กิจการลูกเสือก็เจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี  และมีการชุมนุมลูกเสือโลกขึ้นอีกหลายครั้ง

ในบั้นปลายของชีวิต บี.พี. ได้กลับไปยังทวีปแอฟริกาเพื่อพักผ่อนที่เมืองไนเยอรี  ประเทศเคนยาและถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่  ๘  มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ รวมอายุได้ ๘๔ ปี

จากประวัติของบี.พี. ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงแก่กรรมจะเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีความกล้าหาญ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่น  ตั้งใจจริงในทุกๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การใช้ชีวิต  การทำงาน  สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

 

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน