ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

วลีและประโยค ป.4

วลีและประโยค

วลี คือ กลุ่มคำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ แต่ไม่ได้ใจความสมบูรณ์ วลีใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค เพื่อขยายคำนามหรือคำกริยาให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น

ท้องฟ้าสดใส

สมัยโบราณ

เร็วเหมือนจรวด

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ปีที่ ๔

ประโยค คือ คำหรือข้อความที่นำมาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ เช่น

น้องนอนหลับ

พ่อปลูกต้นไม้

ฉันไปโรงเรียน

เขาอ่านหนังสือ

ประโยคประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือ                                                            

๑. ส่วนประธาน ประกอบด้วย ประธาน และส่วนขยายประธาน เช่น

รองเท้าสีแดงคู่นี้เป็นของใคร

รองเท้า  เป็น ประธาน

สีแดงคู่นี้ เป็น ส่วนขยายประธาน

๒. ส่วนกริยา ประกอบด้วย กริยา และส่วนขยายกริยา เช่น

น้องร้องไห้เสียงดังมาก

ร้องไห้        เป็น กริยา

เสียงดังมาก  เป็น ส่วนขยายกริยา

๓. ส่วนกรรม ประกอบด้วย กรรม และส่วนขยายกรรม เช่น

แมวกินปลาย่าง

ปลา เป็น กรรม

ย่าง เป็น ส่วนขยายกรรม