กิจกรรมบันเทิงของลูกเสือเนตรนารี

 การบันเทิง
    การแสดงกล

    การแสดงกล  เป็นการแสดงที่ลวงตาให้เห็นว่าเป็นจริง  ทำให้เกิดความประหลาดใจว่า  ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  และเกิดขึ้นได้อย่างไร
    ก่อนการที่จะเริ่มการแสดงกล  ผู้แสดงต้องไม่บอกให้ผู้ชมทราบว่า  กำลังจะทำอะไร  เพราะถ้าบอกจะทำให้ผู้ชมจับได้ว่า  เราจะทำอะไรต่อไป
    การแสดงกล  ถุงพลาสติกจับปลา
๑.  คว่ำถุงพลาสติกให้ปากถุงปิดเข้าหากัน
๒.  ใช้ผ้าสักหลาดถูถุงพลาสติกไปมา
๓.  คว่ำถุงพลาสติกเหมือนข้อ  ๑  ปากถุงจะกางออกเหมือนมีอากาศเข้าไป
๔.  จ่อปากถุงไปบนปลากระดาษ  ปลาจะกระโดดเข้าไปในถุง

    การเล่านิทาน
    นิทาน  เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อๆ  กันมา  เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น  และมีตัวละครดำเนินเรื่อง  ซึ่งอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้
    ในการเล่านิทาน  จะต้องมีโครงเรื่อง  มีลำดับเหตุการณ์ต่างๆ  เพื่อมิให้เรื่องสับสน  และผู้เล่านิทานจะต้องให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังด้วย
    การเล่านิทานให้สนุกสนาน  ตื่นเต้นและน่าสนใจ  มีหลักการ  ดังนี้
๑.  ผู้เล่าจะต้องเตรียมนิทาน  หรืออ่านจากหนังสือก็ได้
๒.  ใช้ภาษาพูดในการเล่านิทาน
๓.  ใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับนิทานแต่ละเรื่อง
๔.  ใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับนิทานแต่ละเรื่อง
๕.  ใช้กิริยาอาการหรือท่าทางประกอบการเล่าให้สัมพันธ์กับตัวละคร
๖.  มีการลำดับเรื่องราวในนิทานให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน

    การร้องเพลง
    การร้องเพลง  เป็นการผ่อนคลายความเครียด  ซึ่งก่อให้เกิดความสุข  สนุกสนาน  ดังนั้น  การร้องเพลงจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพทางกาย  และจิตใจ  ผู้ที่จะร้องเพลง  ต้องมีการเตรียมตัว  โดยปฏิบัติ  ดังนี้
การเลือกเพลง
๑.  เป็นเพลงสั้นๆ  ทำนองและจังหวะง่ายๆ
๒.  คิดท่าทางประกอบได้ง่าย
๓.  มีความบันเทิงและมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
การฝึกร้อง
๑.  ต้องจำเนื้อร้องและทำนองได้แม่นยำ
๒.  ฟังเพลงบ่อยๆ  และร้องตามทีละวรรค
๓.  ฝึกท่าทางประกอบเพลง
    สิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างการร้องเพลงให้ประสบผลสำเร็จผู้ร้องควรปฏิบัติ  ดังนี้
๑.  แต่งกายให้เหมาะสม
๒.  ขณะร้องเพลงต้องแสดงอารมณ์และท่าทางต่างๆประกอบตามเนื้อร้อง
๓.  ทำความเคารพ  และสบตาผู้ฟัง

    การเล่นดนตรี
    การเล่นดนตรีประกอบการร้องเพลงจะช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพราะเครื่องดนตรีจะช่วยให้จังหวะและทำนองพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งจะทำให้การร้องเพลงน่าฟังยิ่งขึ้น
    ในบางครั้งลูกเสืออาจต้องประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นเอง  เนื่องจากเครื่องดนตรีบางชนิดมีราคาแพง  ซึ่งการประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นเองนั้นสามารถทำจากวัสดุเหลือใช้ที่พบได้ทั่วไป
    ประโยชน์ของการเล่นดนตรี
๑.  ทำให้เรามีความสนุกสนาน  เบิกบานใจ
๒.  ช่วยลดความตึงเครียดของเราได้
๓.  ใช้ในการประกอบอาชีพ
๔.  ใช้เป็นสื่อกลางเพื่อสร้างมิตรภาพ
๕.  ใช้เล่นเพื่อความบันเทิง

    การม้วนตัว
    การม้วนตัว  เป็นการฝึกร่างกายให้เกิดความยืดหยุ่น  ความคล่องแคล่วว่องไว  ความแข็งแรง  และนำไปใช้แก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้
    ๑.  การม้วนหน้า  มีวิธีการฝึกปฏิบัติ  ดังนี้
๑)  ยืนตรง  เดินเข้าสู่เบาะ  นั่งยองๆ  บนส้นเท้า  เขย่งส้นเท้า
๒)  โน้มตัวไปข้างหน้า  ให้น้ำหนักตัวอยู่ที่มือ  ก้มศรีษะลงระหว่างมือทั้ง  ๒  ข้าง  ให้คางชิดอก
๓)  ยกสะโพกขึ้น  งอข้อศอกลง  วางท้ายทอยระหว่างมือทั้ง  ๒  ข้าง
๔)  ถีบเท้าม้วนตัวติดพื้น  กลิ้งตัวไปข้างหน้าในท่านอนหงาย
๕)  กลับมาสู่ท่านั่งเขย่งตามเดิม  แล้วค่อยๆ  ลูกขึ้นยืนตรง
    ๒.  การม้วนหลัง  มีวิธีฝึกปฏิบัติ  ดังนี้
๑)  ยืนเท้าชิด  หันหลังเข้าหาเบาะ  แล้วนั่งยองๆ  มือเท้าพื้น  เข่าอยู่ระหว่างแขนทั้ง  ๒  ข้าง
๒)  ก้มศรีษะให้คางชิดอก  แล้วทิ้งน้ำหนักตัวมาด้านหลัง  ถีบเท้าทั้ง  ๒  ข้าง  แล้วเลื่อนมือมาวางบนพื้นข้างใบหู  ขณะที่ไหล่สัมผัสพื้น
๓)  ใช้มือดันพื้น  พับเอวและคอ  แล้วดึงปลายเท้าในขณะงอเข่าให้ข้ามศรีษะมา  ม้วนลำตัวไปข้างหลัง
๔)  ปลายเท้าจะสัมผัสถึงพื้นก่อน  แล้วดึงลำตัวลุกขึ้นนั่งยองๆ  จากนั้นยืนขึ้น  ชูมือ  แล้วลดมือลง  และเดินออกจากเบาะ
    ๓.  การล้อเกวียนเท้าเหยียด  มีวีธีการฝึกปฏิบัติ  ดังนี้
๑)  ยืนแยกเท้า  การแขนขึ้นระดับไหล่  ปลายมือชี้ออกด้านข้าง
๒)  เอนตัวลงไปด้านข้างที่มีเบาะ  ฝ่ามือวางบนพื้นเบาะ  แขนเหยียดตรง
๓)  เหวี่ยงเท้าทั้ง  ๒  ข้าง  ขึ้นไปชนอากาศเป็นวงกว้าง  เท้าเหยียดตรง
๔)  มืออีกข้างหนึ่งจะรับน้ำหนัก  พร้อมเท้าที่เหวี่ยงอย่างต่อเนื่องมือทั้ง  ๒  ข้าง  ดันพื้นกลับสู่ท่ายืน

 
ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.2.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

 

#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน