ลักษณะของธงชาติไทยและธงประเทศต่างๆธงชาติไทย
ธงชาติไทย  มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคน  เพราะเป็นเครื่องหมายแทนชาติแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทย  ธงชาติไทยมีชื่อว่า ธงไตรรงค์
    ลักษณะและส่วนประกอบของธงชาติไทย
    ธงชาติไทย  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ๒  ส่วน  ยาว  ๓  ส่วน  มีทั้งหมด  ๕  แถบ  ดังนี้
แถบสีแดง  มี  ๒  แถบ  อยู่บนสุดและล่างสุด
แถบสีขาว  มี  ๒  แถบ  อยู่ถัดเข้ามาจากแถบสีแดง
แถบสีน้ำเงิน  มี  ๑  แถบ  อยู่ตรงกลาง
    ความหมายของธงชาติไทย
สีแดง  หมายถึง  ชาติ
สีขาว  หมายถึง  ศาสนา
สีน้ำเงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย์
    การปฏิบัติตนต่อธงชาติไทย
-  ยืนตรงแสดงความเคารพ  เมื่อมีการเชิญธงขึ้นหรือเชิญธงลง
-  ผู้ทำหน้าที่เชิญธงต้องระวังอย่าให้ผืนธงถูกพื้น
-  ไม่ประดับสิ่งใดๆบนผืนธงชาติ
-  ไม่นำธงชาติไปใช้ในทางไม่อันควร
-  พับเก็บธงชาติใส่พานวางไว้บนที่อันควร
-  ไม่เหยียบย่ำทำลายธงชาติ
-  ถ้าธงชาติขาดต้องเลาะให้เป็นริ้วๆ  ก่อนนำไปทิ้งๆ

ธงคณะลูกเสือโลก


ธงคณะลูกเสือโลก  กำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษ  เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนสมาชิกของคณะลูกเสือโลก
    ลักษณะและส่วนประกอบของธงคณะลูกเสือโลก
ธงคณะลูกเสือโลก  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ๒  ส่วน  ยาว  ๓  ส่วน  พื้นธงมีสีม่วง  ตรงกลางมีเครื่องหมายลูกเสือโลกหรือเครื่องหมายเฟลอร์เดอลีส์  สีขาว  ๓  แฉก  แฉกด้านข้างมีดาว  ๕  แฉก  อยู่ข้างละ  ๑  ดวง  มีเชือกสีขาวผูกเป็นเงื่อนพิรอด
    ความหมายของธงคณะลูกเสือโลก
สีม่วง  หมายถึง  การยอมรับต่อกิจการลูกเสือของประเทศต่างๆ
เครื่องหมายเฟลอร์เดอลีส์  หมายถึง  คำปฏิญาณของลูกเสือ  ๓  ข้อ
ดาว  ๕  แฉก  ๒  ดวง  หมายถึง  กฎของลูกเสือ  ๑๐  ข้อ
เชือกสีขาวผูกเป็นเงื่อนพิรอด  หมายถึง  ประเทศที่เป็นสมาชิกยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ซึ่งมีความผูกพันฉันท์พี่น้อง  ดุจดังเงื่อนที่ผูกแน่น  แทนการจับมืออย่างมิตรภาพ

    ธงชาติอังกฤษ


ธงชาติอังกฤษเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ธงยูเนียนแจ๊ก  สีและเครื่องหมายบนรูปธงแสดงถึง  ประเทศอังกฤษมาจากการรวมตัวของ  ๓ ประเทศ  คือ  สกอตแลนด์  ไอร์แลนด์  และอิงแลนด์
ลักษณะและส่วนประกอบของธงชาติอังกฤษ
ธงชาติอังกฤษ  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  พื้นธงสีน้ำเงิน  มีรูปกากบาททแยงมุมสีขาว  และทับด้วยสีแดง  ตรงกลางเหลือเป็นขอบขาวไว้
ความหมายของธงชาติอังกฤษ
รูปกากบาทสีแดงบนพื้นขาว  แทน  นักบุญเซนต์ยอร์ซแห่งอิงแลนด์
รูปกากบาททแยงมุมสีแดงบนพื้นขาว  แทน  นักบุญเซนต์แมดริก  แห่งไอร์แลนด์
รูปกากบาททแยงมุมสีขาวบนพื้นน้ำเงิน  แทน  นักบุญเซนต์แอนดรูว์  แห่งสกอตแลนด์

    ธงชาติฟิลิปปินส์ธงชาติฟิลิปปินส์  ประกอบด้วยสี  ๓  สี  คือ  สีน้ำเงิน  สีขาว  และสีแดง
    ลักษณะและส่วนประกอบของธงชาติฟิลิปปินส์
ธงชาติฟิลิปปินส์  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มีสีขาวที่ปรากฎอยู่บนผืนธง  เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ชิดริมด้านซ้าย  ภายในประกอบด้วยดวงอาทิตย์ส่งรัศมี  ๘  แฉก  มีดาว  ๓  ดวง  ส่วนที่เหลือจะแบ่งเป็น  ๒  แถบ  แถบบนเป็นสีน้ำเงิน  แถบล่างเป็นสีแดง
    ความหมายของธงชาติฟิลิปปินส์
แถบสามเหลี่ยมสีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  สงบสุข
ดวงอาทิตย์  หมายถึง  เสรีภาพ  อิสรภาพ
ดาว  ๓  ดวง  หมายถึง  พื้นที่  ๓  ส่วน  ซึ่งแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ
รัศมี  ๘  แฉก  หมายถึง  เขตทั้ง  ๘  เขตของประเทศ
แถบบนสีน้ำเงิน  หมายถึง  การบำเพ็ญประโยชน์
แถบล่างสีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ  อดทน

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

   

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน