ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อุปลักษณ์

 อุปลักษณ์  ก็คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกัน 
แต่เป็นการเปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

              อุปลักษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา แต่ใช้วิธีกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเอาเอง  ที่สำคัญ  อุปลักษณ์จะไม่มีคำเชื่อมเหมือนอุปมา

               ตัวอย่างเช่น

                        - ขอเป็นเกือกทองรองบาทา    ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัย

                        - ทหารเป็นรั้วของชาติ

                        - เธอคือดอกฟ้าแต่ฉันนั้นคือหมาวัด

                        - เธอเป็นดินหรือเธอเป็นหญ้าแท้จริงมีค่ากว่าใครนิรันดร์

                        - ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

                        - ครูคือแม่พิม์ของชาติ

                        - ชีวิตคือการต่อสู้     ศัตรูคือยากำลัง

 

 

อ้างอิง : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/ratchaburi/ratana_sri/sec01p01.html