ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ย่อความ

ย่อความ
ในชีวิตประจำวัน เรานิยมใช้การสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือพบเห็นจากที่อื่นๆ เช่น การดูโทรทัศน์ การฟัง หรือการอ่านเรื่องจากหนังสือ การเล่าเรื่องในลักษณะนี้ ผู้เล่าจะเล่าอย่างย่อๆ พอให้ทราบสาระสำคัญวิธีการเล่าดังกล่าว คือ การย่อความ

เเนวทางในการเขียนย่อความ
๑.  อ่านเนื้อเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจ
๒.  จับใจความสำคัญทีละย่อหน้า
๓.  นำใจความสำคัญของเเต่ละย่อหน้ามาเขียนใหม่ด้วยภาษาของตนเอง โดยคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
      ๓.๑  ต้องมีคำนำย่อความตามรูปแบบของข้อเขียน โดยไม่ต้องมีคำว่า "ย่อ"
      ๓.๒  เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่ ๑ และ ๒ ให้เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓
      ๓.๓  ไม่ใช้อักษรย่อ
      ๓.๔  ถ้ามีคำราชศัพท์ ให้คงไว้ ไม่ต้องแปลเป็นคำสามัญ
      ๓.๕  ไม่ใช้เครื่องหมายต่างๆ ในข้อความที่ย่อ
      ๓.๖  เขียนเนื้อเรื่องที่ย่อแล้วเป็นย่อหน้าเดียว ความยาวประมาณ ๑ ใน ๔ ของเนื้อเรื่องเดิม

รูปแบบของการย่อความ
การเขียนย่อความมีรูปแบบสำคัญอยู่ที่ส่วนของคำนำย่อความ คำนำจะต่างกันตามประเภทของเนื้อเรื่องที่ย่อ แต่มีจุดมุ่งหมายตรงกัน โดยแบ่งตามประเภทเนื้อเรื่องได้ดังนี้
๑.  การย่อเรื่องประเภทร้อยแก้ว ได้แก่ความเรียง นิทาน นิยาย ตำนาน บทความ สารคดี ประวัติบุคคล เป็นต้น ต้องบอกประเภทของร้อยแก้วที่จะย่อ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เเต่ง ที่มาของเรื่อง ถ้าเรื่องเดิมไม่มีชื่อเรื่องต้องตั้งชื่อเรื่องด้วย ดังนี้
      ย่อนิทานเรื่อง ............................ ของ ............................ จาก ............................ ความว่า ............................
      ย่อตำนานเรื่อง ............................ ของ ............................ จาก ............................ ความว่า ............................
      ย่อบทความเรื่อง ............................ ของ ............................ จาก ............................ ความว่า ............................
      ย่อสารคดีเรื่อง ............................ ของ ............................ จาก ............................ ความว่า ............................
๒. การย่อเรื่องประเภทบทร้อยกรอง ได้แก่ ดอกสร้อย สักวา บทเสภา และบทร้อยกรองทั่วๆ ไป ต้องบอกชื่อเรื่อง (ถ้าเป็นเรื่องยาวให้บอกชื่อตอน) ชื่อผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง ถ้าบทร้อยกรองไม่มีชื่อต้องตั้งชื่อด้วย ดังนี้
      ย่อกลอนบทละครเรื่อง .................................. ตอน .............................. ของ ............................. จาก ..................................
      ความว่า .................................................................................................................................................................................
      ย่อกลอนดอกสร้อยเรื่อง ................................ของ .............................. จาก .......................... ความว่า .................................
      ย่อสักว่าเรื่อง ................................ของ .............................. จาก .......................... ความว่า .................................................

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน