คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
    คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

  คำปฏิญาณ  หมายถึง  คำมั่นสัญญาของลูกเสือที่ให้ไว้ด้วยความสุจริตใจ  และตั้งใจปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่กล่าวไว้ด้วยความสมัครใจ เพราะก่อนที่ลูกเสือจะกล่าวคำปฏิญาณต้องขึ้นต้นว่า  "ข้าขอสัญญาว่า"  แล้วจึงตามด้วยคำปฏิญาณ
    คำปฏิญาณของลูกเสือสำรองมี  ๒  ข้อ  ดังนี้
๑)  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
๒)  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
    คำปฏิญาณทั้ง  ๒  ข้อ  มีความหมายสำคัญที่ลูกเสือต้องเข้าใจ  เพื่อจะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  ดังนี้
ข้อ  ๑  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ความหมาย  ลูกเสือจะเคารพ  ยึดมั่น  และเทิดทูนไว้  ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิต  เพื่อปกป้องคุ้มครองตามโอกาสอันพึงกระทำได้
ข้อ  ๒  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
ความหมาย  ลูกเสือจะยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือสำรองและจะช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสทุกวัน  โดยปฏิบัติตามแบบแผนและระเบียบของลูกเสือ
    การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง
ต่อชาติ
-  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
-  ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
-  ให้ความเคารพและปฏิบัติตามคำแนะนำของบิดา  มารดา  ครูอาจารย์
-  ช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระของผู้อื่น
-  ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม
ต่อศาสนา
-  ปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ตนนับถือด้วยความจริงใจ
-  มุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำแต่ความดีและละเว้นความชั่ว
ต่อพระมหากษัตริย์
-  ถวายความเคารพสักการะต่อพระมหากษัตริย์  และพระบรมฉายาลักษณ์
-  ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    กฎของลูกเสือสำรอง
กฎ  หมายถึง  หลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติของลูกเสือไว้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง  เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดี
    กฎของลูกเสือสำรอง  มี  ๒  ข้อ  เท่ากับคำปฏิญาณ
ข้อ  ๑  ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ  ๒  ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
    ความหมายของกฏของลูกเสือสำรอง
ข้อ  ๑  ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
หมายถึง   ให้ลูกเสือสำรองปฏิบัติตามลูกเสือรุ่นพี่  เพราะเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือมาก่อนย่อมจะทราบถึงวิธีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และระเบียบวินัย ต่างๆ  ของลูกเสือ  ดังนั้น  ผู้ที่เป็นลูกเสือรุ่นน้อง  จึงจำเป็นต้องดูแบบอย่างที่ดีจากลูกเสือรุ่นพี่  และนำมาปฏิบัติ
ข้อ  ๒  ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
หมายถึง  เมื่อลูกเสือจะกระทำการใดๆ  ควรไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือทำ  ลูกเสือจะต้องมีวินัยรู้จักบังคับใจตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและหมู่คณะ
    การปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ  มีดังนี้
-  เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา  มารดา  ครูอาจารย์
-  ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของลูกเสือรุ่นพี่
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อน
-  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม
   

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.3.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน