สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ O-Net วิชาสังคมศึกษา ม.3

สรุปเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบ O-Net วิชาสังคมศึกษา ม.3

สาระที่ 1 ศาสนา
- หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น
- วันสาคัญทางศาสนา
- หลักธรรมของศาสนาสากลต่างๆ

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง

- สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล
- กฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน
- อานาจอธิปไตย
- ระบอบประชาธิปไตย

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

- ระบบเศรษฐกิจ
- ปัจจัยทางการผลิต
- กลไกราคาเบื้องต้น อุปสงค์ อุปทาน
- สหกรณ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้น

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

- วิธีการทางประวัติศาสตร์
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์
- การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
- พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
- อารยธรรมที่สาคัญของโลก

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- พิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์
- ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละภาคพื้นทวีป
- ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทย

 

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน