ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

กลุ่มคำ

กลุ่มคำ
กลุ่มคำ
คือ การนำคำอย่างน้อย ๒ คำขึ้นไป มาเรียงต่อกันและมีความหมาย แต่ยังไม่สมบูรณ์เท่ากับประโยค จะใช้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค เช่น ผู้หญิงสวย ปลาตัวนั้น ด้วยความนับถือ สุดสวาท อารมณ์ไม่ดี ตะกร้าใบใหญ่

กลุ่มคำแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด เหมือนกับชนิดของคำ คือ 
๑.  กลุ่มคำนาม คือ กลุ่มคำที่มีคำนามนำหน้า เช่น 
      หนังสือการ์ตูน อยู่ในกระเป๋า 
      กระปุกออมสิน วางอยู่บนโต๊ะ
      หนังสือเรื่องคู่มือมนุษย์ มีขายที่ไหน
๒. กลุ่มคำสรรพนาม คือ กลุ่มคำที่มีคำสรรพนามนำหน้า เช่น
      ข้าพเจ้านายเก่ง กล้าหาญ มีความรักชาติยิ่งชีพ
      ท่านอาจารย์ จะไปที่ไหน
      มันรวดเร็ว จริงๆ นะ
๓. กลุ่มคำกริยา คือกลุ่มคที่มีคำกริยานำหน้า เช่น 
     กำลังพยายามท่อง คำศัพท์
     ต้องขยันทำแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์
     ช่วยหยิบหนังสือ เล่มนั้นให้ด้วย
๔.  กลุ่มคำวิเศษณ์ คือ กลุ่มคำที่มีคำวิเศษณ์นำหน้า เช่น
      มันเป็นทะเลทราย ที่กว้างใหญ่ไพศาล
      คนอ้วนตุ๊ต๊ะ เดินมา
      บ้านหลังนั้น ใหญ่โตมโหฬารมาก
๕.  กลุ่มคำบุพบท คือกลุ่มคำที่มีคำบุพบทนำหน้า เช่น
       นี่คือรูปสัตว์ ในป่าหิมพานต์
       แมวลายนั่งอยู่ บนหลังคาบ้าน
       ต๊กตาหมีวางอยู่ หน้ารถไขลาน
๖.  กลุ่มคำสันธาน คือ กลุ่มคำที่ใช้เป็นคำสันธาน จะมีคำสันธานนำหน้าหรือไม่มีก็ได้ เช่น 
      แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เจี๊ยบยังคงคิดถิงน้อยหน่าเสมอ
      ถึงอย่างไรก็เเล้วเเต่ ขอให้เธออดทนต่อความยากลำบาก
      เพราะอย่างไรก็ตาม เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นน้องของฉัน
๗.  กลุ่มคำอุทาน คือ กลุ่มคำที่ใช้เป็ฯคำอุทาน จะมีคำอุทานนำหน้าหรือไม่มีก็ได้ เช่น 
       "โอ๊ยตายเเล้ว! ลืมของไว้ในรถเเท็กซี่" (บอกความรู้สึกตกใจ)
       "ชิชะสงครามครั้งนี้ คิดล้างเเค้นหลายทีเเล้วไม่ได้" (บอกความรู้สึกไม่พอใจ)
       "เหวยอ้ายลิงป่ากาลี นามกรมึงนี้เป็นไฉน" (บอกความรู้สึดไม่พอใจ) 
* คำว่า ชิชะ เหวย เป็นคำอุทานบอกความรู้สึกใช้ในบทร้อยกรองไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ! กำกับ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง