ชามะขาม

ชามะขาม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  คุณดาวเนตร  วงศ์เหมือนบุญ  สมาชิกคลังปัญญาผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง