ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน เป็นการเขียนเสนอผลการศึกษาค้นคว้าดรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระเบียบเเบบแผน และมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อนำเสนอต่อครู ต่อเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ต่อที่ประชุม หรือเพื่อเผยเเพร่ ซึ่งอาจเขียนคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้

การเขียนรายงานมี ๒ ขั้นตอน คือ 

๑. ขั้นเตรียมการเขียนรายงาน ได้แก่
     ๑) กำหนดหัวเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ และค้นคว้าได้สะดวก
     ๒) หาเเหล่งความรู้ ผู้เขียนต้องวางแผนและสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน เช่น จากหนังสือต่างๆ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ เป็นต้น
     ๓) อ่านเเละบันทึกความรู้ อ่านคำนำ และสารบัญต่อจากนั้นจึงอ่านเฉพาะบทหรือเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องและจดบันทึกความรู้ไว้ การบันทึกความรู้ นิยมใช้บัตรบันทึกความรู้เป็นแผ่นๆ เเยกตามหัวข้อ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการเขียนรายงาน และต้องบันทึกแหล่งข้อมูลทุกครั้งสำหรับทำบรรณานุกรมหรือเมื่อต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม การจดบันทึกความรู้ อาจเขียนเเบบสรุปความ ย่อความ บันทึกเฉพาะเรื่องที่ต้องการ หรือคัดลอกข้อความที่ต้องการก็ได้

ตัวอย่าง บัตรบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย

ประวัติความเป็นมา

การละเล่นของเด็นไทย : กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยเเพร่เอกลักษณ์ของไทย ฯ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๒
          การละเล่นมีมาตั้งเเต่สมัยกรีก
          การละเล่นของไทย มีมาตั้งเเต่สมัยดึกดำบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์
          ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง มีกล่าวถึงการละเล่นของคนสมัยนั้น
          วรรณคดีสมัยรัตนฌกสินทร์ปรากฎการละเล่นหลายอย่าง เช่น ตะกร้อ ต้องเต ขี่ม้าส่งเมือง
     
     ๔) วางโครงเรื่อง โครงเรื่องประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน โครงเรื่องที่ดีจะช่วยทำให้การเขียนรายงานมีความต่อเนื่องกันตามลำดับ

ตัวอย่าง การวางโครงเรื่อง

การละเล่นของเด็กไทย

     ๑. บทนำ ความสำคัญของการละเล่น
     ๒. ประวัติความเป็นมา
     ๓. ประเภทของการละเล่น
     ๔. ตัวอย่างการละเล่น
     ๕. บทสรุป

๒. ขั้นตอนการเขียนรายงาน มีวิธีปฎิบัติ ดังนี้
     ๑) ลงมือเขียนรายงาน นำบัตรบันทึกความรู้มาเรียงลำดับหัวข้อตามโครงเรื่อง และลงมือเขียนรายงาน โดยนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาเขียนเป็นข้อความให้ต่อเนื่องกัน มีใจความสมบูรณ์ โดยใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นทางการ
     ๒) จัดทำบรรณานุกรม นำรายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้เขียนรายงานมาทำบรรณานุกรมใส่ไว้ท้ายเรื่องเรียงตามลำดับตัวอักษร มีวิธีเขียนคือ เริ่มจากชื่อผู้เเต่งหนังสือ เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ชื่อหนังสือ โดยขีดเส้นใต้ที่ชื่อหนังสือหรือพิมพ์ตัวหนา เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ชื่อโรงพิมพ์หรือชื่อสำนักพิมพ์ เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ และเขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตามลำดับ เช่น

ฝ่ายวิชาการ อจท. คลังคำไทย ๑. บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, ๒๕๔๒.
พัชรี มีสุคนธ์. การละเล่นเด็กไทย. บริษัทสำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด, ๒๕๓๘

     ๓) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงแก้ไขรายงานและคัดลอกให้เรียบร้อย จัดเข้าเล่มโดยมีปกหน้า สารบัญ เนื้อเรื่อง และบรรณานุกรม อาจมีภาพประกอบเเทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง การเขียนปกรายงาน

รายงานวิชาภาษาไทย
เรื่อง
การละเล่นเด็กไทย
โดย
เด็กหญิงมณียา รุ่งขวัญ
เสนอ
คุณครูปรีดา มาลีเเสง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน