ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน เป็นการเขียนเสนอผลการศึกษาค้นคว้าดรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระเบียบเเบบแผน และมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อนำเสนอต่อครู ต่อเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ต่อที่ประชุม หรือเพื่อเผยเเพร่ ซึ่งอาจเขียนคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้

การเขียนรายงานมี ๒ ขั้นตอน คือ 

๑. ขั้นเตรียมการเขียนรายงาน ได้แก่
     ๑) กำหนดหัวเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ และค้นคว้าได้สะดวก
     ๒) หาเเหล่งความรู้ ผู้เขียนต้องวางแผนและสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการเขียนรายงาน เช่น จากหนังสือต่างๆ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ เป็นต้น
     ๓) อ่านเเละบันทึกความรู้ อ่านคำนำ และสารบัญต่อจากนั้นจึงอ่านเฉพาะบทหรือเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องและจดบันทึกความรู้ไว้ การบันทึกความรู้ นิยมใช้บัตรบันทึกความรู้เป็นแผ่นๆ เเยกตามหัวข้อ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการเขียนรายงาน และต้องบันทึกแหล่งข้อมูลทุกครั้งสำหรับทำบรรณานุกรมหรือเมื่อต้องการค้นคว้าเพิ่มเติม การจดบันทึกความรู้ อาจเขียนเเบบสรุปความ ย่อความ บันทึกเฉพาะเรื่องที่ต้องการ หรือคัดลอกข้อความที่ต้องการก็ได้

ตัวอย่าง บัตรบันทึกความรู้ การเขียนรายงาน เรื่อง การละเล่นของเด็กไทย

ประวัติความเป็นมา

การละเล่นของเด็นไทย : กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยเเพร่เอกลักษณ์ของไทย ฯ กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๒
          การละเล่นมีมาตั้งเเต่สมัยกรีก
          การละเล่นของไทย มีมาตั้งเเต่สมัยดึกดำบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์
          ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง มีกล่าวถึงการละเล่นของคนสมัยนั้น
          วรรณคดีสมัยรัตนฌกสินทร์ปรากฎการละเล่นหลายอย่าง เช่น ตะกร้อ ต้องเต ขี่ม้าส่งเมือง
     
     ๔) วางโครงเรื่อง โครงเรื่องประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง แบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ และหัวข้อย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน โครงเรื่องที่ดีจะช่วยทำให้การเขียนรายงานมีความต่อเนื่องกันตามลำดับ

ตัวอย่าง การวางโครงเรื่อง

การละเล่นของเด็กไทย

     ๑. บทนำ ความสำคัญของการละเล่น
     ๒. ประวัติความเป็นมา
     ๓. ประเภทของการละเล่น
     ๔. ตัวอย่างการละเล่น
     ๕. บทสรุป

๒. ขั้นตอนการเขียนรายงาน มีวิธีปฎิบัติ ดังนี้
     ๑) ลงมือเขียนรายงาน นำบัตรบันทึกความรู้มาเรียงลำดับหัวข้อตามโครงเรื่อง และลงมือเขียนรายงาน โดยนำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาเขียนเป็นข้อความให้ต่อเนื่องกัน มีใจความสมบูรณ์ โดยใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นทางการ
     ๒) จัดทำบรรณานุกรม นำรายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้เขียนรายงานมาทำบรรณานุกรมใส่ไว้ท้ายเรื่องเรียงตามลำดับตัวอักษร มีวิธีเขียนคือ เริ่มจากชื่อผู้เเต่งหนังสือ เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ชื่อหนังสือ โดยขีดเส้นใต้ที่ชื่อหนังสือหรือพิมพ์ตัวหนา เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ชื่อโรงพิมพ์หรือชื่อสำนักพิมพ์ เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ และเขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตามลำดับ เช่น

ฝ่ายวิชาการ อจท. คลังคำไทย ๑. บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, ๒๕๔๒.
พัชรี มีสุคนธ์. การละเล่นเด็กไทย. บริษัทสำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด, ๒๕๓๘

     ๓) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงแก้ไขรายงานและคัดลอกให้เรียบร้อย จัดเข้าเล่มโดยมีปกหน้า สารบัญ เนื้อเรื่อง และบรรณานุกรม อาจมีภาพประกอบเเทรกในเนื้อเรื่องตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง การเขียนปกรายงาน

รายงานวิชาภาษาไทย
เรื่อง
การละเล่นเด็กไทย
โดย
เด็กหญิงมณียา รุ่งขวัญ
เสนอ
คุณครูปรีดา มาลีเเสง

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน