การคูณเศษส่วน

 1. การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ

     การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ   ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิม  หรือถ้าตัวส่วนหารจำนวนนับลงตัว  ให้นำตัวส่วนหารจำนวนนับแล้วจึงคูณกับตัวเศษ


2.  การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน

         นำตัวเศษคูณกับตัวเศษ   และนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วน  หรือถ้ามีตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวส่วน  ให้นำตัวประกอบร่วมมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อน


ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง