การเลี้ยงแมงสะดิ้ง

การเลี้ยงแมงสะดิ้ง  หนึ่งในโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น   บ้านขี หมู่ที่ ๕ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

การเลี้ยงแมงสะดิ้ง (จิ้งหรีดตัวเล็ก)
     การเลี้ยงจิ้งหลีดเป็นอาชีพเสริมของชาวอีสาน ที่มีมาแต่ช้านาน และเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ตลอดไป
 
ขั้นตอนการเลี้ยงจิ้งหรีด
1.ควรซื้อกระดาษลังสำหรับใส่ไข่มาเตรียมไว้จำนวลมาก
2.นำไข่จิ้งหลีดมาฟักไว้ประมาณ 1 อาทิตย์
3. ขยายจิ้งหลีดโดยนำมาแบ่งใส่ไว้ในถาดไข่ เพื่อให้จิ้งหลีดได้อาศัยประมาณ 3-4 วัน
4. หลังจากนั้นเริ่มให้อาหารกับจิ้งหรีดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
5. ครบอาทิตย์จึงเร่งให้อาหารเยอะขึ้น เพราะจิ้งหรีดเป็นแมลงประเภทที่เติบโตไว จึงต้องเร่งให้อาหารและดูแลอย่างใกล้ชิด
 
อุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหลีด
1. ถาดใส่อาหาร
2. ถาดใส่น้ำหรือ รางน้ำ
3. กระดาษลังใสไข่ไก่สำหรับจิ้งหรีดอาศัย
 
รายได้ตกประมาณ 10,000 บาท/เดือน
 
ขอขอบคุณ คุณลุงทองโรจน์  บุญมี

 

http://www.cedrmu.com

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง