คำศัพท์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำศัพท์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


การ์ดจอ
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดการให้เกิดการแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard)
อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการพิมพ์
คอมโบไดรซ์ (Combo-Drive)
อุปกรณ์สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD แต่ไม่รองรับการเขียนแผ่น DVD แต่อ่านแผ่น DVD ได้
คอมพิวเตอร์เคส (Computer Case)
ตัวเครื่องที่หุ้มห่อชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ (Printer)
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ออกมาทางกระดาษ เครื่องพิมพ์มีหลายชนิดได้แก่ เลเซอร์, หัวเข็ม, แบบพ่นหมึก เป็นต้น
ซอร์ฟแวร์?(Software)
โปรแกรมในการใช้งาน เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง
ซีดีรอมไดรซ์ (CD-ROM Drive)
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่าน/เขียนแผ่น CD/DVD ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นที่ใช้งานว่ารองรับการอ่าน/เขียนแผ่น CD ประเภทไหนบ้าง
ซีอาร์ที มอนิเตอร์?(CRT Monitor)
จอภาพประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณ์เหมือนจอโทรทัศน์รุ่นเก่า
ซีพียู (CPU)
หน่วยความผล หรือสมองของคอมพิวเตอร์
พอร์ต (Port)
ช่องทางสื่อสารของคอมพิวเตอร์ พอร์ตมีหลายอย่างเช่น Serial Port, Parallel Port, USB Port เป็นต้น
พาวเวอร์ซัฟฟลาย (Power Supply)
อุปกรณ์ในการควบคุมและจ่ายกระแสไฟภายในคอมพิวเตอร์
แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive)
อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟลช แบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB
เม้าส์ (Mouse)
อุปกรณ์ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง ในรูปแบบของการคลิก
เมนด์บอร์ด/มาสเตอร์บอร์ด (Mainboard / Masterboard)
อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทุกชิ้นของคอมพิวเตอร์
ยูพีเอส (UPS)
อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าดับ มีแบตเตอรี่ในตัว ในเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
ยูเอสบี (USB)
ช่องทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานมากที่สุด
สแกนเนอร์ (Scanner)
อุปกรณ์ในการสแกนภาพจากสิ่งต่างๆ เข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์ (คล้ายการถ่ายภาพ)
เว็บแคม (Web Cam)
เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารในรูปแบบวีดีโอ สามารถสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบเห็นภาพเคลื่อนไหวได้
หน่วยความจำ (RAM)
หน่วยความจำที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล
แอลซีดี มอนิเตอร์?(LCD Monitor)
จอภาพประเภท แอลซีดี มีขนาดบาง ประหยัดพลังงาน
ฮาร์ดดิกส์ (Harddisk)
อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถจับต้องได้ รวมทั้งภายนอกและภายในตัวเครื่องด้วย