ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เส้นกับแสงเงา

เส้นและแสงเงา
เส้น
     เส้น หมายถึง จุดหลายจุดที่เรียดชิดติดกันเป็นแนวยาว หรือการลากเส้นจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นลักษณะต่าง ๆ ในทางศิลปะเส้นมีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งต่างก็ให้ความรู้สึกและความหมายแตกต่างกันไป
     1. เส้นตรง เส้นตรงที่ใช้ในงานศิลปะมีหลายชนิด เช่น เส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง เส้นตรงแบบซิกแซ็ก เป็นต้น ซึ่งเส้นเหล่านี้ให้ความรู้สึกต่าง ๆ กัน
                      
     2.  เส้นโค้ง เป็นเส้นที่ถูกลากให้เป็นแนวโค้ง ไม่ตรง ไม่เป็นเหลี่ยม เส้นโค้งถูกนำมาใช้ในงานศิลปะมากมายหลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป
                      
     การฝึกเขียนเส้นตรงและเส้นโค้งในแบบต่าง ๆ เป็นทักษะพื้นฐานในการวาดภาพ ซึ่งควรฝึกเขียนให้คล่องแคล่วและชำนาญ จนสามารถเขียนเส้นแบบต่าง ๆ ให้สวยงาม

วิธีฝึกเขียนเส้นแบบต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
     1.  ฝึกจับดินสอให้ถูกต้อง ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การจับดินสอแบบเขียนหนังสือ และการจับดินสอแบบร่างเส้น
     2.  ฝึกเขียนเส้นตรงและเส้นโค้งแบบต่าง ๆ ให้เป็นลักษณะที่ต้องการได้ เช่น ฝึกเขียนเส้นตรงจนสามารถเขียนหรือลากเส้นให้เป็นแนวตรงได้ ไม่คดงอ
                                                      

แสงและเงา
     ภาพและแสงเงา เป็นภาพที่เกิดจากการนำเอาแสงและเงามาประกอบภาพโดยวางตำแหน่งของแสงและเงาให้สมดุลกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดภาพที่สวยงามได้
     1.  แสง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
          1)  แสงจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากดวงจันทร์ แสงจากหิ่งห้อย เป็นต้น
          2)  แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น แสงจากหลอดไฟ แสงจากเทียนไข แสงจากไฟฉาย เป็นต้น
     2.  เงา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
          1)  เงาในตัวเอง คือ เงาที่เกิดขึ้นภายในตัววัตถุ
          2)  เงาตกทอด คือ เงาของวัตถุที่เกิดบนพื้นหรือพาดบนวัตถุอื่นที่รองรับ
     การสังเกตแสงและเงาในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะช่วยในการเขียนภาพแสงและเงาให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริงได้ เช่น ถ้ามีแสงสว่างมากหรือวัตถุอยู่ใกล้แสงมาก เงาจะเข้มหรือดำ แต่ถ้าแสงอ่อนหรือวัตถุอยู่ไกลจากแสงมาก เงาก็จะจางลง เป็นต้น
     ความงดงามของภาพและแสงเงา เกิดจากการจัดวางวัตถุให้ได้รับแสงที่พอเหมาะ และอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดพอสมควร ดังนั้น การเขียนภาพแสงและเงาที่ดี ต้องแสดงน้ำหนักของแสงและเงาให้เหมาะสมได้สัดส่วน
วิธีเขียนภาพแสงและเงาให้สวยงาม มีดังนี้
     1.  วาดภาพลายเส้นของภาพถ่ายหรือภาพต้นแบบ
     2.  เขียนน้ำหนักแสงและเงาตามที่เห็นจากภาพต้นแบบ โดยไล่น้ำหนักจากอ่อนไปเข้ม ดังนี้
          1)  ส่วนที่เป็นแสงสว่างของภาพหรือส่วนที่โดนแสง ให้เขียนเส้นหรือแรงเงาเบาบาง
          2)  ส่วนที่เป็นเงามืดของภาพ ให้เขียนเส้นหรือแรงเงาเข้มตามลำดับ
     3.  เขียนเงาของภาพให้ทอดนอนไปกับพื้นตามแนวการส่องของแสงโดยเงาต้องมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับภาพต้นแบบ


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน