ชีววิทยา ม.4-6 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
ขนาด : 1.80 MB

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการบรรยาย

คลิกชมวิดีโอได้ที่นี่

เนื้อหา

™ 1 อวัยวะแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์

™ 2 การหายใจและการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน

™ 3 การขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิต

™ 4 การขับถ่ายของเสียของคน

™ 5 การรักษาดุลยภาพของน้ำ และแร่ธาตุ

™ 6 การรักษาดุลยภาพของ pH (กรด-เบส)

™ 7 การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง