การบวกเลข

คลิปวิดีโอ แบ่งปันความรู้
ผ่านตู้ปลูกปัญญา
รางวัลจากโครงการประกวดสร้างคลังความรู้
กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2

เรื่อง การบวกเลข

โดย
ตัวแทนนักเรียน

โรงเรียนบ้านนายเหรียญ