การเก็บรองเท้าไม่ให้ฝุ่นเกาะ

คลิปวิดีโอ แบ่งปันความรู้
ผ่านตู้ปลูกปัญญา
รางวัลจากโครงการประกวดสร้างคลังความรู้
กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2

เรื่อง การเก็บรองเท้าไม่ให้ฝุ่นเกาะ
โดย
ตัวแทนนักเรียน

โรงเรียนบ้านนายเหรียญ