การแสดงความเคารพ ตอน การกราบพระสงฆ์

 กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
    กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ คือ การกราบด้วยการตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ 5 (คือ หัวเข่า 2 ฝ่ามือ 2 และหน้าผาก 1) ให้จรดลงแนบกับพื้น ซึ่งมีจังหวะปฏิบัติ 3 จังหวะ คือ
    จังหวะที่ 1 ยกมือขึ้นประณมอยู่ระหว่างอก
    จังหวะที่ 2 ยกมือประณมขึ้นจรดหน้าผาก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก
    จังหวะที่ 3 หมอบลงให้หน้าผากจรดพื้น ฝ่ามือทั้งสองแบราบลงแนบกับพื้น ตั้งตัวตรงประณมมือยกขึ้น ผ่านจังหวะที่ 1-2-3 ไปตามลำดับ ปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 3 ครั้ง ในทุกเวลาที่กราบบูชาพระรัตนตรัย                                 
    การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับผู้ชายนั้นนิยมนั่งคุกเข่า (นั่งท่าเทพพนม) ประณมมือยกขึ้นผ่านจังหวะที่ 1-2-3 ไปตามลำดับดังกล่าวแล้ว แต่ขณะที่หมอบกราบลงกับพื้นนั้น นิยมให้ข้อศอกทั้งสองต่อกับหัวเข่าทั้งสอง นิ้วมือทั้งห้าแนบชิดสนิทกัน วางฝ่ามือทั้งสองลงกราบกับพื้นให้มือทั้งสองแยกออกห่างกันประมาณ 4 นิ้ว ก้มศีรษะลงให้หน้าผากจรดกับพื้นในระหว่างมือทั้งสอง แล้วลุกขึ้นนั่งตั้งตัวตรง ปฏิบัติเช่นนี้ไปจนครบ 3 ครั้ง เมื่อครบ 3 ครั้งแล้วนิยมยกมือขึ้นจบอยู่ในระหว่างคิ้วอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นเสร็จพิธีการกราบ
    การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สำหรับผู้หญิงนั้นก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกับชาย ต่างกันแต่ท่านั่งใช้ท่านั่งบนส้นเท้า ปลายเท้าราบไปกับพื้น เรียกว่าท่าเทพธิดา ขณะที่หมอบลงกับพื้น นิยมใช้ข้อศอกทั้งสองอยู่ข้างตัวแนบชิดกับขาพับทั้งสอง ไม่นิยมใช้ข้อศอกทั้งสองต่อกับหัวเข่าแบบชาย ส่วนวิธีปฏิบัตินอกจากนี้เหมือนกัน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง