ชีววิทยา ม.4 เรื่อง เซลล์
ขนาด : 0.80 MB

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการบรรยาย

คลิกชมวิดีโอได้ที่นี่

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

หัวข้อ

หน่วยที่ 1. สิ่งมีชีวิตกับเซลล์
หน่วยที่ 2. Organelle
หน่วยที่ 3. กล้องจุลทรรศน์
หน่วยที่ 4. การลำเลียงสารของเซลล์

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง