งานและพลังงาน ตอนที่ 2
งานและพลังงาน มีจำนวน 20 คลิปความรู้ จะทำให้รู้จักคำว่างานในฟิสิกส์ พลังงานของฟิสิกส์ กฎเกี่ยวกับพลังงาน และโจทย์น่าสนใจเกี่ยวกับงานและพลังงานที่ไม่ควรจะทำผิด

1. งานคือ ผลคูณของแรงกับการกระจัดในแนวแรง 
2. พลังงาน แบ่งออกเป็น
    2.1 พลังงานจลน์ คือ พลังงานที่วัตถุมีเนื่องจากวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่  คิดพลังงานจลน์จาก  Ek=1/2mv²  
    2.2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง คือพลังงานที่วัตถุมีเนื่องจากตำแหน่งของวัตถุในสนามโน้มถ่วงในการตกลงมาตามแนวดิ่ง คำนวณจาก Ep = mgh 
    2.3 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น คือพลังงานที่สะสมในวัตถุยืดหยุ่น ซึ่งยืดออกหรือหดสั้นกว่าปกติ คำนวณจาก Ep = 1/2 kx² 
3.กำลัง คือ อัตราการทำงานต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
4.กฎทรงพลังงาน หรือ กฎการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า พลังงานรวมของวัตถุจะไม่สูญสลาย แต่อาจจะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง