น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ น้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน

  

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์เป็นน้ำมันที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ(crude oil) หรือน้ำมันปิโตรเลียม(petroleum) 

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ในประเทศไทยจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล

สำหรับน้ำมันเบนซิน จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ชนิด คือ
  1.น้ำมันเบนซินธรรมดา (regular) หรือน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91
  2.น้ำมันเบนซินพิเศษ (premium) หรือน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 95 
  3.น้ำมันแก๊สโซฮอล์(gasohol)


 น้ำมันเบนซิน  91  และ  95  น้ำมันเบนซินธรรมดาและน้ำมันเบนซินพิเศษ เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบผสมกับสารเคมีจนมีค่าออกเทนตามต้องการ เช่น  ออกเทน  91  หรือ  95  

น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูงจะมีจุดติดไฟด้วยตัวเองสูงกว่าน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนต่ำ และมีคุณสมบัติในการต่อต้านการน็อกของเครื่องยนต์ได้ดีกว่า

น้ำมันเบนซิน 95 จะมีจุดติดไฟด้วยตัวเองสูง และมีคุณสมบัติในการต่อต้านการน็อกของเครื่องยนต์ดีกว่าน้ำมันเบนซิน 91

น้ำมันแก๊สโซฮอล์

น้ำมันแก๊สโซฮอล์  เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มาจากการผสมของน้ำมันเบนซิน  หรือ น้ำมันแก๊สโซลีนกับเอทิลแอลกอฮอล์(ethyl alcohol) หรือ เอทานอล (ethanol) เพื่อให้ได้ค่าออกเทนตามต้องการ ทดแทนการใช้สาร MTBE(methyl tertiaryl butyl ether) ที่ต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ
  

น้ำมันแก็สโซฮอล์ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันจะมีค่าออกเทนเท่ากับน้ำมันเบนซิน 95 และมีขายเฉพาะบางสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น เนื่องจากปริมาณการผลิตแอลกอฮอล์ภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และผู้ใช้รถยังไม่แน่ใจว่าการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์จะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์หรือไม่ 

คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้น้ำมันแก๊สโซฮอล์จะถูกนำมาใช้แทนน้ำมันเบนซิน 91และ 95 ทั้งหมดที่ได้มาจากการผสมสารเคมี
  

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน  95 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทน 91 (แต่ไม่ใช่น้ำมันเบนซิน 91 ที่ขายในตลาดซึ่งมีการผสมสารเคมี) จำนวน 90% และเอทิลแอลกอฮอล์ความบริสุทธิ์  99.5% จำนวน 10% โดยประมาณ


ที่มา : www.vrclassiccar.com/ 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง