ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

รูป 2 มิติ รูป 3 มิติ การแรเงาภาพทิวทัศน์

คลิปวิดีโอ แบ่งปันความรู้
ผ่านตู้ปลูกปัญญา
รางวัลจากโครงการประกวดสร้างคลังความรู้
กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2

เรื่อง รูป 2 มิติ รูป 3 มิติ การแรเงาภาพทิวทัศน์

โดย
อาจารย์รณชิต  นราพันธ์

โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก