กิจกรรมแนะแนว : เปลี่ยน...วิธีคิดเชิงบวก (ตอนที่ 3)

กิจกรรมแนะแนว เรื่องความคิดมุมบวก จากอาจารย์ วิภา เกตุเทพา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ช่วยส่งเสริมพลังความคิดดีๆ ให้กับชีวิต ใช้ได้กับการเรียนและในชีวิตประจำวัน