กิจกรรมแนะแนว : เปลี่ยน...วิธีคิดเชิงบวก (ตอนที่ 1)

กิจกรรมแนะแนว เรื่องความคิดมุมบวก จากอาจารย์ วิภา เกตุเทพา  โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ช่วยส่งเสริมพลังความคิดดีๆ ให้กับชีวิต ใช้ได้กับการเรียนและในชีวิตประจำวัน