ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

บทร้อยกรองสำหรับคำที่ใช้ ทร (ออกเสียง ซ)

ทรวดทรงของนงลักษณ์               ทำงานหนักจักทรุดโทรม

ทุกข์แทรกแหวกเล้าโลม               ปู่โสมเพลินเดินบนทราย

 

รูปทรามงามทรัพย์แก้                   ต้นไทรแก่ก็ยืนตาย

ทราบว่าป่าหดหาย                      ทำลายถิ่นนกอินทรี

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง