แร่

แร่
     แร่ คือ ธาตุแท้ หรือสารบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีส่วนประกอบทางเคมีและมีรูปผลึกที่แน่นอน จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ
1.  ชนิดของแร่ เราสามารถแบ่งแร่ออกเป็น 3 ชนิด คือ แร่โลหะ แร่อโลหะ และแร่เชื้อเพลิง
     1)  แร่โลหะ คือ แร่ที่นำมาถลุงก่อน แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์ แร่โลหะที่สำคัญ ได้แก่ ดีบุก เหล็ก ทองคำ ทองแดง ตะกั่ว วุลเฟรม
     2)  แร่อโลหะ คือ แร่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องผ่านการถลุง แร่อโลหะที่สำคัญ ได้แก่ ยิปซัม หินปูน ดินขาว เกลือแกง รัตนชาติ
     3)  แร่เชื้อเพลิง คือ แร่ที่ใช้เป้นพลังงานเชื้อเพลิง แร่เชื้อเพลิงที่สำคัญ ได้แก่ ลิกไนต์ (ถ่านหิน) ปิโตรเลียม (น้ำมันดิบ) และก๊าซธรรมชาติ

2. ประโยชน์ของแร่
     1)  ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม
     2)  ใช้ทำเครื่องใช้ เครื่องประดับต่าง ๆ
     3)  ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรรืนอ 
     4)  ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนและพลังงานตลอดจนนำมาสร้างเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

3. แนวทางการอนุรักษ์
     1)  หาวิธีใช้แร่ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลคุ้มค่ามากที่สุด
     2)  ใช้แร่อย่างประหยัด
     3)  ใช้วัสดุหรือสิ่งอื่นแทนสิ่งที่จะต้องทำจากแร่ธาตุ
     4)  นำทรัพยากรแร่กลับมาใช้ใหม่ เช่น นำเศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียมเอามาหลอมใช้ใหม่ เป็นต้น

4.  ทรัพยากรแร่ธาตุในท้องถิ่นต่าง ๆ
     ภาคเหนือ มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุทีสำคัญ คือ
                  -ถ่านหินลิกไนต์ พบที่ อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง อ. ลี้ จ. ลำพูน
                  -น้ำมันปิโตรเลียม พบที่ อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
                  -หินน้ำมัน พบที่ อ. ลี้ จ. ลำพูน
                  -ดินขาว พบที่ อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง
                  -ฟลูออไรต์ พบที่ จ. เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
                  -ดีบุก พบที่ จ. แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแร่ธาตุ ไม่มากนัก แร่ธาตุที่สำคัญ คือ
                  -แบไรต์ พบที่ จ. เลย อุดรธานี
                  -เกลือหิน พบที่ จ. นครราชสีมา
                  -ก๊าซธรรมชาต พบที่ จ. ขอนแก่น
     ภาคกลาง แร่ธาตุไม่มากนัก แร่ธาตุที่สำคัญ คือ
                  -ยิปซัม พบที่ จ. นครสวรรค์ พิจิตร
                  -น้ำมันปิโตรเลียม พบที่ จ. กำแพงเพชร
                  -ดีบุก พบที่ จ. สุโขทัย
                  -เหล็ก พบที่ จ. ลพบุรี
     ภาคตะวันออก แร่ธาตุที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ
                  -รัตนชาติ พบที่ จ. จันทบุรี ตราด
                  -ทรายแก้ว พบที่ จ. ระยอง
                  -แร่เหล็ก พบที่ จ. ระยอง ชลบุรี
     ภาคตะวันตก แร่ธาตุที่สำคัญ คือ
                  -สังกะสี พบที่ จ. ตาก
                  -เหล็ก พบที่ จ. กาญจนบุรี
                  -รัตนชาติ พบที่ อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
                  -หินน้ำมัน พบที่ จ. ตาก
                  -ดีบุก พบที่ จ. กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
     ภาคใต้ มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ แร่ธาตุที่สำคัญ คือ
                  -ดีบุก พบที่ จ. พังงา ภูเก็ต ระนอง
                  -ยิปซัม พบที่ จ. สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
                  -ทรายแก้ว พบที่ จ. สงขลา
                  -แหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พบที่อ่าวไทยบริเวณนอกชายฝั่ง จ. สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน