ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ฝึกอ่านสระอือ

วีดีโอสอนอ่านสระภาษาไทย สระอือ ทั้งการออกเสียงและฝึกผสมสระกับพยัญชนะต่างๆ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง