การประคบร้อนประคบเย็น

การประคบร้อน ประคบเย็น

โดย นนทกร กาญจนาภาศ
นักกายภาพบำบัด รพ. เปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

ความแตกต่างของการประคบร้อน ประคบเย็น และคำแนะนำในการปฏิบัติ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง