ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สาระชีวิตแบบครูพรรค์นี้ สอนคำนำเรื่องชีวิตใหม่ โดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี

สาระชีวิตแบบครูพรรค์นี้ สอนคำนำเรื่องชีวิตใหม่ (ภาษาไทย ชั้น ป.๒) จัดทำคลิปโดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์(ปฐม) มีศรี คศ.๓ โรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต๑

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง