ดอกไม้ประจำประเทศอาเซี่ยน

 

ดอกไม้ประจำชาติ กลุ่มประเทศ ASEAN (Association of South East Asian Nations)
ประเทศในกลุ่ม ASEAN นั้นตอนนี้ประกอบด้วย ไทย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, บรูไน, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, พม่า

1. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) : ดอกจำปาลาว
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) : ดอกพู่ระหง
6. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) : ดอกพุดแก้ว
7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) : ดอกกล้วยไม้แวนด้า
8. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) : ดอกราชพฤกษ์
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) : ดอกบัว
10. สหภาพพม่า (Union of Myanmar) : ดอกประดู่

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง