แผ่นพับรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 1
ขนาด : 0.85 MB

"การเรียนภาษาอังกฤาต้องเกิดจากการสั่งสม ค่อยเป็นค่อยไป และสม่ำเสมอ ขณะที่เพื่อนกำลงัเล่น เราอ่านศัพท์ได้ 2 คำ  ขระเข้าห้องน้ำ เราอ่านศัพท์ได้ 3 คำ  ขณะคอยเพื่อน เราอ่านศัพท์ได้ 4 คำ ขณะอ่านวิชาเครียดๆ เราหยิบศัพท์ขึ้นมาอ่านอีก 2 คำ

ใครจะรู้ว่าการเริ่มต้นด้วยการอ่านศัพท์ทีละคำสองคำ จพทำให้เราหยิบหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วจะเริ่มเมื่อใหร่ ถ้าเราไม่อ่าน แล้วใครจะอ่านให้เรา" 

คุณครูสมศรี  ธรรมสารโสภณ  (ผู้เคยเรียนภาษาอังกฤาได้เกรด 1)
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษครูสมศรี

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง