กรีฑา

กรีฑาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นทีมก็ได้กรีฑา ๒ ประเภท คือ กรีฑาประเภทลู่และกรีฑาประเภทลาน

๑ กรีฑาประเภทลู่

   กรีฑาประเภทลู่หมายถึง กรีฑาที่ต้องมีการแข่งขันบนลู่วิ่งหรือทางวิ่งโดยใช้การวิ่งเป็นสำคัญ และตัดสินใจแพ้ชนะกันด้วยเวลา เช่น วิ่งระยะสั้น วิ่งระยะกลาง วิ่งระยะไกล วิ่งผลัด เป็นต้น

       ๑) วิ่งระยะสั้น

           วิ่งระยะสั้นเป็นการวิ่งในทางวิ่งหรือลู่วิ่งที่เรียบ ซึ่งมีระยะทางที่วิ่งไม่เกิน ๒๐๐ เมตร จากจุดเริ่มต้นถึงเส้นชัย

           การวิ่งระยะสั้นต้องอาศัยทักษะหลายด้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนออกวิ่ง การเริ่มออกวิ่ง และการเข้าเส้นชัย ซึ่งทักษะเหล่านี้ได้มีการนำเสนอแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว ท่าทางในการวิ่งก็เป็นส่วนสำคัญที่ผู้ฝึกต้องเรียนรู้ ซึ่งมีวิธีปฎิบัติ ดังนี้

           การเริ่มออกวิ่งก้าวแรกควรเป็นก้าวสั้น ๆ เพื่อรักษามุมลำตัวให้เอนไปข้างหน้าไว้ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำหนักตัวโน้มไปข้างหน้า เท้าจะได้รีบก้าวตามไปเร็วขึ้นซึ่งจะใช้ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตรแรก

           การวิ่งเร็วเต็มที่ลำตัวจะเอนไปข้างหน้ามากโดยทำมุมกับพื้นประมาณ ๗๕ องศา การก้าวขาต้องยกเข่าสูง วิ่งด้วยปลายเท้า แขนงอ ข้อศอกทำมุมฉาก กำมือหลวม ศีรษะตั้งตรง สายตามองไปข้างหน้า

๒) วิ่งผลัด

           การวิ่งผลัดเป็นการวิ่งแข่งขันตามระยะทางที่กำหนดให้ โดยมีผู้เล่นเป็นทีม และในการวิ่งแต่ละช่วงจะมีการรับ – ส่งไม้คทาให้กับผู้เล่นในทีมเดียวกัน แล้วผู้วิ่งคนสุดท้ายจะนำไม้คทาวิ่งเข้าเส้นชัย

                การวิ่งผลัดต้องอาศัยทักษะพื้นฐานการวิ่งระยะสั้นและที่สำคัญคือการจัด และรับ – ส่งไม้คทา ในชั้นเรียนนี้จึงขอนำเสนอทักษะที่สำคัญ ดังนี้

                (๑) การจับไม้คทาการจับไม้คทามีหลายแบบ ซึ่งขึ้นกับความถนัดของแต่ละคน การถือไม้คทาด้วยมือข้างใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับไม้คทาด้วยว่าจะรับด้วยมือข้างใด วิธีจัดไม้คทาตั้งต้นออกวิ่ง มีดังนี้

                วิธีที่ ๑ ใช้โคนนิ้วและหัดแม่มือหนีบบริเวณส่วนกลางของคทาไว้ปลายนิ้วทั้งห้านิ้วยันพื้นนิ้วชี้และนิ้วหัวมือวางชิดขอบในของเส้นเริ่ม

                วิธีที่ ๒ ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกำรอบไม้คทา ปลายนิ้วที่เหลือยันพื้นไว้ ปลายนิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบในของเส้นเริ่ม

                วิธีที่ ๓ ใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวกำรอบไม้คทา ปลายนิ้วอื่น ๆ ยันพื้นไว้ ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือวางชิดขอบในของเส้นเริ่ม

                วิธีที่ ๔ ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยกำรอบคทา ปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือยันพื้นชิดขอบในของเส้นเริ่ม

                (๒) การจัดตำแหน่งผู้วิ่งควรพิจารณาจากความเร็วของผู้วิ่งแต่ละคนด้วย เช่น คนที่วิ่งเร็วที่สุดของทีมจะเป็นผู้วิ่งลำดับสุดท้าย เป็นต้น

                (๓) การวิ่งบนทางโค้งผู้วิ่งจะเอนตัวและเอียงศีรษะเข้าหาขอบในของช่องวิ่งเล็กน้อย แขนซ้ายแกว่งเป็นวงแคบ แขนขวาแกว่งเป็นวงกว้าง ขณะเหวี่ยงแขนขึ้นข้างหน้าให้ตัดเฉียงลำตัวเล็กน้อย ปลายเท้าทั้งสองพยายามจรดพื้นให้เป็นเส้นขนาดไปกับทิศทางการวิ่ง และพยายามวิ่งชิดขอบในขอบช่องวิ่งได้

๒ กรีฑาประเภทลาน

   กรีฑาประเภทลานเป็นกีฬาที่แข่งขันบนลานสนาม ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยความไกลหรือความสูง เช่น กระโดดไกล ทุ่มลูกน้ำหนัก ขว้างจักร เป็นต้น

  ๑) การกระโดดไกล

การกระโดดไกลเป็นกรีฑาประเภทลานที่อาศัยหลักการวิ่ง โดยใช้ความเร็วให้สอดคล้องกับระยะทางเพื่อที่จะสามารถสปริงตัวกระโดดออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้

       (๑) การวิ่งก่อนกระโดด จะเริ่มตั้งแต่การออกวิ่งจนกระทั่งวิ่งไปเหยียบกระดาน ซึ่งระยะทางวิ่งก่อนกระโดดไม่ควรเกิน ๒๐ เมตร

             ช่วงที่ ๑เป็นระยะที่ผู้กระโดดจะต้องเริ่มวิ่งด้วยความเร็วปกติเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อขามีการปรับตัว และยืดหยุ่น พร้อมที่จะทำงานเต็มที่

             ช่วงที่ ๒เป็นระยะที่ผู้กระโดดต้องเร่งฝีเท้าทำความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีแรงเหวี่ยงในการกระโดดเพิ่มขึ้น

       (๒) การกระโดดขึ้นจากพื้น เมื่อผู้วิ่งวิ่งมา ถึงกระดานเริ่มด้วยความเร็วสูงสุด ลำตัว ศีรษะ หน้าอก จะอยู่ในลักษณะตั้งตรง ให้ใช้เท้าเหยียบบนพื้นกระดานและถ่ายน้ำหนักลงบนข้อเท้าที่เหยียบกระดาน จากนั้นสปริงข้อเท้าดีดตัวขึ้น พร้อมกับเหวี่ยงแขนไปข้างหน้า งอเข่าขึ้นระดับอก ขณะที่ลอยตัวในอากาศให้เหวี่ยงน้ำหนักตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุด

        (๓) การลงสู่พื้นให้เหยียบขาทั้งสองข้างให้มากที่สุดโดยไม่เหยียดเอว แขนทั้งสองจะเหวี่ยงไปข้างหน้า เมื่อส้นเท้าทั้งสองไปข้างหลังแล้วก้มตัวไปข้างหน้าโดยเร็วพร้อมกับงอเข่า พับเอว เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าตามลำดับ

   ๒) การวิ่งกระโดดสูง

       การวิ่งกระโดดสูงเป็นกรีฑาประเภทลานที่อาศัยทักษะการวิ่งและกระโดดขึ้นและลอยตัวเพื่อข้ามไม้พาดอยู่สูงไปได้

       การฝึกกระโดดสูง นักเรียนอาจเริ่มฝึกจากกิจกรรมง่าย ๆ ที่เป็นพื้นฐานของการวิ่งกระโดดสูง ดังต่อไปนี้

       (๑) กระโดดเท้าคู่ ผู้เล่นยืนกระโดดเท้าคู่ไปตามทิศทางต่าง ๆ

       (๒) กระโดดเท้าเดี่ยว ผู้เล่นฝึกกระโดดโดยโยกขาข้างหนึ่งแล้วกระโดดไปข้างหน้า จากนั้นเปลี่ยนใช้ขาข้างหนึ่งกระโดดสลับกันไป

       (๓) กระโดด ๓ แรง ผู้ฝึกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน ให้ ๒ คน ยืนหันหน้าเข้าหากัน คนที่เหลือยืนตรงกลางและให้แต่ละคนจับมือกัน จากนั้นให้คนที่อยู่ตรงกลางกระโดดข้ามแขนของเพื่อนทั้งสองโดยเพื่อนทั้งสองช่วยออกแรงส่ง จากนั้นให้เปลี่ยนอีกสองคนกระโดดโดยใช้วีธีการเดิม

       (๔) กระโดดข้ามแขนเพื่อน ผู้เล่นแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน แล้วให้ผู้เล่น ๒ คน ยืนหันหน้าเข้าหากัน และยื่นมือมาจับกันไว้จากนั้นให้ผู้เล่นคนที่เหลือวิ่งกระโดดข้ามแขนเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่ช่วยจับออกแรงส่ง จากนั้นให้เปลี่ยนคนมากระโดดบ้าง

       (๕) กระโดดสูงข้ามเชือก ให้ผู้เล่น ๒ คน ยืนถือเชือกให้มีระดับความสูงประมาณเอว จากนั้นให้ผู้เล่นคนอื่นผลัดกันกระโดดข้ามเชือก

       (๖) กระโดดสูงข้ามไม้พาด อาจจะเริ่มจากระดับต่ำก่อน จากนั้นค่อยๆ เลื่อนให้ระดับสูงขึ้น ซึ่งมีวิธีการกระโดด ดังนี้

            ๑. ผู้เล่นยืนตรงหันหน้าเข้าหาไม้พาดและให้ห่างพอสมควร

            ๒. เริ่มวิ่งโหย่ง ๆ ด้วยความเร็วปกติโดยใช้ระยะวิ่งประมาณ ๑๒ – ๑๔ ก้าว แนวการวิ่งควรเฉียงกับไม้พาดประมาณ ๔๕ องศา

            ๓. เมื่อวิ่งมาถึงจุดที่กระโดดให้เตะเท้าที่ถนัดขึ้นพร้อมกับสปริงข้อเท้าอีกข้างให้ตัวลอยขึ้น ขณะที่ตัวลอยขึ้นให้พลิกตัวข้ามไม้พาด งอเข่าเล็กน้อย

           ๔. เมื่อข้ามไม้พาดมาแล้ว ขณะลงสู่พื้นให้ใช้เท้าที่ถนัดลงพื้นพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างยันพื้นเพื่อช่วยในการทรงตัว

     การฝึกกิจกรรมกระโดนสูงอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย ดังนั้น ผู้ฝึกจึงควรมีความระมัดระวัง และเตรียมเบาะไว้รองรับตัวผู้กระโดด โดยวางไว้ที่จุดกระโดดลงเพื่อช่วงป้องกันอุบัติเหตุด้วย


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๕ พิมพ์ครั้งที่ ๓

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน