สหกรณ์

สหกรณ์
     สหกรณ์  คือการประกอบธุรกิจแบบรวมกลุ่มกัน  ช่วยกันและกันในการขจัดปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ  และเพื่อให้การทำมาหากินของสมาชิกแต่ละคนมีความมั่นคง  มีความกินดีอยู่ดี

     1.  หลักการและความสำคัญของสหกรณ์
          หลักการของสหกรณ์ยึดถือการรวมกลุ่มคนเป็นหลัก  เพื่อดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด  โดยเป็นธุรกิจที่ไม่มีพ่อค้าคนกลาง  และช่วยให้สมาชิกแต่ละคนประสบความสำเร็จในอาชีพของตน  ไม่ว่าด้านเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  สหกรณ์จึงเป็นองค์การของสมาชิก  ดำเนินการโดยสมาชิกและเพื่อประโยชน์ของสมาชิก  สหกรณ์มีความสำคัญ  ดังนี้
               -  ขจัดพ่อค้าคนกลาง                                             -  ยกระดับราคาผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น
               -  ส่งเสริมการศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน            -  สร้างพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
               -  ฝึกฝนให้สมาชิกมีคุณธรรมต่าง ๆ                             -  ส่งเสริมบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน
               -  อื่น ๆ

     2.  องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์
          การจัดตั้งสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ  จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ดังนี้
          1)  ต้องประกอบด้วยคณะบุคคลไม่ต่ำกว่า 10 คนขึ้นไป
          2)  ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
          3)  ต้องมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่แน่นอน
          4)  ต้องมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักและวิธีสหกรณ์
          นอกจากนี้  การจัดตั้งสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้น  จำเป็นต้องมีคณะทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์อย่างแท้จริง  และศึกษาวิธีการจัดตั้งสหกรณ์ให้ถูกต้องชัดเจน  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

     3.  การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน
          การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสหกรณ์  และเป็นการช่วยเผยแพร่แนวคิด  ตลอดจนวิธีการดำเนินงานในสหกรณ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
          การพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนควรดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
          1.  สำรวจความต้องการร่วมกันในการที่จะตั้งสหกรณ์  โดยการประชุมทำความเข้าใจหลักการสหกรณ์ระหว่างครู  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้อง
          2.  ศึกษารูปแบบประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง  โดยอาจศึกษาจากสหกรณ์โรงเรียน  ที่จัดทำประสบความสำเร็จมาแล้ว  เพื่อศึกษาแนวทางและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะได้วางแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง
          3.  แต่งตั้งคณะกรรมการริเริ่ม  เพื่อดำเนินกิจการสหกรณ์โรงเรียน
          4.  คุณกรรมการริเริ่มร่างระเบียบข้อบังคับและประชาสัมพันธ์  เพื่อให้บุคคลในโรงเรียนทราบทั่วกัน
          5.  ประกาศรับสมาชิก  และรวบรวมหุ้น  เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินการ
          6.  โรงเรียนจัดอาคารสถานที่และอุปกรณ์
          7.  ประชุมสมาชิกทั้งหมด  เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับและเลือกตั้งคณะกรรมการถาวร
          8.  คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดำเนินธุรกิจ  โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  มีคณะกรรมการริเริ่มเป็นที่ปรึกษา

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน