สหกรณ์

สหกรณ์
     สหกรณ์  คือการประกอบธุรกิจแบบรวมกลุ่มกัน  ช่วยกันและกันในการขจัดปัญหาความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ  และเพื่อให้การทำมาหากินของสมาชิกแต่ละคนมีความมั่นคง  มีความกินดีอยู่ดี

     1.  หลักการและความสำคัญของสหกรณ์
          หลักการของสหกรณ์ยึดถือการรวมกลุ่มคนเป็นหลัก  เพื่อดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกให้มากที่สุด  โดยเป็นธุรกิจที่ไม่มีพ่อค้าคนกลาง  และช่วยให้สมาชิกแต่ละคนประสบความสำเร็จในอาชีพของตน  ไม่ว่าด้านเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  สหกรณ์จึงเป็นองค์การของสมาชิก  ดำเนินการโดยสมาชิกและเพื่อประโยชน์ของสมาชิก  สหกรณ์มีความสำคัญ  ดังนี้
               -  ขจัดพ่อค้าคนกลาง                                             -  ยกระดับราคาผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น
               -  ส่งเสริมการศึกษา  เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน            -  สร้างพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
               -  ฝึกฝนให้สมาชิกมีคุณธรรมต่าง ๆ                             -  ส่งเสริมบุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกัน
               -  อื่น ๆ

     2.  องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์
          การจัดตั้งสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ  จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ดังนี้
          1)  ต้องประกอบด้วยคณะบุคคลไม่ต่ำกว่า 10 คนขึ้นไป
          2)  ต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
          3)  ต้องมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่แน่นอน
          4)  ต้องมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักและวิธีสหกรณ์
          นอกจากนี้  การจัดตั้งสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้น  จำเป็นต้องมีคณะทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์อย่างแท้จริง  และศึกษาวิธีการจัดตั้งสหกรณ์ให้ถูกต้องชัดเจน  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

     3.  การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียน
          การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสหกรณ์  และเป็นการช่วยเผยแพร่แนวคิด  ตลอดจนวิธีการดำเนินงานในสหกรณ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
          การพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนควรดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
          1.  สำรวจความต้องการร่วมกันในการที่จะตั้งสหกรณ์  โดยการประชุมทำความเข้าใจหลักการสหกรณ์ระหว่างครู  นักเรียน  และผู้เกี่ยวข้อง
          2.  ศึกษารูปแบบประเภทของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง  โดยอาจศึกษาจากสหกรณ์โรงเรียน  ที่จัดทำประสบความสำเร็จมาแล้ว  เพื่อศึกษาแนวทางและปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะได้วางแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง
          3.  แต่งตั้งคณะกรรมการริเริ่ม  เพื่อดำเนินกิจการสหกรณ์โรงเรียน
          4.  คุณกรรมการริเริ่มร่างระเบียบข้อบังคับและประชาสัมพันธ์  เพื่อให้บุคคลในโรงเรียนทราบทั่วกัน
          5.  ประกาศรับสมาชิก  และรวบรวมหุ้น  เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินการ
          6.  โรงเรียนจัดอาคารสถานที่และอุปกรณ์
          7.  ประชุมสมาชิกทั้งหมด  เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับและเลือกตั้งคณะกรรมการถาวร
          8.  คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งดำเนินธุรกิจ  โดยมีการแต่งตั้งผู้จัดการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  มีคณะกรรมการริเริ่มเป็นที่ปรึกษา

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน