โจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับเข้าเตรียมอุดม-มหิดลวิทย์ ชุด1 ข้อ2

โจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชุด1

โดย Ormschool

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง