ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คู่สีตรงข้าม ตอน 1

คลิปวิดีโอ แบ่งปันความรู้
ผ่านตู้ปลูกปัญญา
รางวัลจากโครงการประกวดสร้างคลังความรู้
กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2

 เรื่อง คู่สีตรงข้าม
โดย
อาจารย์รณชิต นราพันธ์
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก