โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อโครงงาน                                         การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย

Streptococcus  Group B

สาขาวิชา                                               ชีววิทยา

ผู้จัดทำโครงงาน                                   นางสาวพรรณีย์  อินทสร

E-mail address                                  ploy_kenny@hotmail.com

โรงเรียน                                                สามเสนวิทยาลัย

ครูที่ปรึกษา                                          ครูสมเด็จ  คงเจริญ

                                                             ครูสมชัย  ดุรงค์ภินนท์

                                                             ครูวิชิต  พัฒนตระกูลสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ                        ดร. ผดุงศรี   ดับส์

ผู้สนับสนุนการทำโครงงาน                   โครงการ  พสวท.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และศูนย์  พสวท.  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 

บทคัดย่อ

 

                Streptococcus  agalactiae  (S. agalactiae)  หรือ  group B  streptococci  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่มักทำให้เกิด
การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์และทารก  ซึ่งมีผลที่จะทำให้อัตราการตายของเด็กทารกระหว่างคลอดมีมากขึ้น 
ปัจจุบันพบว่ามีการติดเชื้อมากขึ้นในผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ที่มีโรคหรือภาวะเดิม (Underlying condition) ร่วมด้วย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ผู้ศึกษามีความต้องการที่จะทราบถึงปัจจัยของการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับยีนที่มีผลโดยเก็บเชื้อจากโรงพยาบาลรามาธิบดี  และทำการหา Virulence gene โดยใช้วิธี PCR  กับเชื้อที่เก็บได้จากโรงพยาบาลทั้งหมด  21  strains  ใช้  primer  5 ชนิด  ได้แก่  bca rib scpB  และ cylE หลังจากนั้นนำไปทำ  Gel electrophoresis   แล้วนำเจลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

                จากการทดลองข้างต้น  ได้ทำการแยกเชื้อจากหลาย ๆ ปัจจัยที่คิดว่าอาจมีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อ
โดยมีปัจจัยคือ  เพศ  อายุและ ward  พบว่า เชื้อส่วนใหญ่จะพบยีน  bca  มากกว่า  rib  และสำหรับ primer cylE และscpB  พบว่าขึ้นบนแผ่นเจลทุก  strain  และจากการศึกษาของนักวิจัยท่านอื่น  พบว่าในต่างประเทศนั้นผู้ป่วยมียีน  rib เป็นส่วนมาก  จึงสามารถสรุปได้ว่า  คนไข้จากโรงพยาบาลรามาธิบดีนั้นนั้นมียีน  bca  ที่อาจเป็นปัจจัยในการแพร่กระจายของเชื้อมากกว่ายีน rib  ซึ่งสามารถนำไปใช้ศึกษาหาวัคซีนที่มีความจำเพาะต่อเชื้อชนิดนี้ในประเทศไทย เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน