รัฐธรรมนูญของไทย

รัฐธรรมนูญของไทย
     ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ
     รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นกฎหมายที่กำหนดระเบียบแห่งอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
     ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวง บทบัญญัติใดของกฎหมายและกฎหรือข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นถือว่าใช้บังคับไม่ได้
     ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจไว้ว่า อำนานอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
     อำนาจอธิปไตย เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ
          ๑. อำนาจนิติบัญญัติ เป็นอำนาจในการออกกฎหมาย ยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อนำมาใช้บังคับแก่ประชาชนเมื่อกฎหมายผ่านความเห็นชอบต่อรัฐสภาตามขั้นตอนแล้ว นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อถวายพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไทย เพื่อประกาศใช้ต่อไป จึงกล่าวได้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา
          ๒. อำนาจบริหาร เป็นอำนาจในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศ
          ๓. อำนาจตุลาการ เป็นอำนาจในการวินิจฉัยตัดสินคดีความต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาล

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน