บรรทัดฐานและวัฒนธรรม

บรรทัดฐานและวัฒนธรรม
     บรรทัดฐาน หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
          ประเภทของบรรทัดฐาน มีดังนี้
               ๑. วิถีชาวบ้าน คือ การประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมนั้น ๆ จนกลายเป็นประเพณี เช่น คนในชนบทกินข้าวโดยใช้มือเปิบ แต่งตัวตามประเพณีนิยม เป็นต้น
               ๒. จารีต เป็นการปฏิบัติที่มีศีลธรรมไปเกี่ยวข้อง เช่น ความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติจะถูกคนในสังคมรังเกียจ
               ๓. กฎหมาย เป็นบทบัญญัติที่ใช้บริหารบ้านเมืองที่กำหนดให้ประชาชนปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ เช่น กฎหมายจราจร กฎหมายอาญา

     วัฒนธรรม หมายถึง แบบอย่างของพฤติกรรมซึ่งทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ
               ๑. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ อาคาร บ้านเรือน สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ ศาสนวัตถุ เป็นต้น
               ๒. วัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุ ได้แก่ ภาษา ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความศรัทธา ศีลธรรม เป็นต้น

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.4 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน