สิ่งแวดล้อมทางสังคม

1.  ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางสังคม
     สิ่งแวดล้อมทางสังคม  หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา  และเป็นสิ่งที่คนเราสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น  สิ่งของเครื่องใช้  อาคารบ้านเรือน  ถนนหนทาง  รวมทั้งวัฒนธรรมและประเพณี
     ในแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมหลายเรื่อง  ดังตัวอย่างเช่น  ความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางสังคมระหว่างครอบครัวในเรื่องต่าง ๆ เช่น  จำนวนสมาชิก  การดำเนินชีวิต  อาชีพ  เชื้อชาติ  การนับถือศาสนา

2.  ภาวะประชากรกับสิ่งแวดล้อม
     ในแต่ละสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกในสังคมนั้น ๆ สมาชิกในสังคมมีทั้งชายและหญิง  ตัวอย่างเช่น
          สมาชิกในครอบครัวของฉัน มี 4 คน  ได้แก่  พ่อ  แม่  ตัวฉัน  น้องสาว
          สมาชิกในโรงเรียนของฉัน  มีประมาณ 600 คน  มีคุณครูประมาณ 50 คน  นักเรียนชายและหญิงประมาณ 450 คน  เจ้าหน้าที่  นักการภารโรงและอื่น ๆ ประมาณ 50 คน
          จำนวนสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุต่าง ๆ เช่น
               -  จำนวนสมาชิกในครอบครัวของผมเพิ่มขึ้น  เพราะคุณแม่คลอดน้องชาย
               -  จำนวนสมาชิกในโรงเรียนของผมเพิ่มขึ้น  เพราะโรงเรียนรับสมัครคุณครูเพิ่มขึ้น
               -  จำนวนสมาชิกในโรงเรียนของหนูลดลง  เพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จบการศึกษาจากโรงเรียน
          การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนในภาวะที่ผิดปกติ  อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตได้  เช่น
          ถ้ามีจำนวนสมาชิกในบ้านมากเกินไป
               -  อาจจะทำให้บริเวณบ้านดูคับแคบ
               -  มีปัญหาในการใช้สถานที่ต่าง ๆ เช่น  ห้องน้ำ  ห้องนอน
          ถ้าในโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมากเกินไป
               -  ทำให้มีห้องเรียนไม่เพียงพอ
               -  ครูจัดการเรียนการสอนไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
               -  มีปัญหาในการใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน  เช่น  ห้องน้ำ  ห้องสมุด  โรงอาหาร
          ดังนั้น  การเปลี่ยนแปลงของภาวะประชากรในสังคมแต่ละแห่งนั้น  ควรมีภาวะที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ จึงจำทำให้การดำเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสม

3.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน
     สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว  หรือในชุมชนประกอบดด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม  ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเรา  ดังนั้นเราจึงต้องร่วมใจกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้คงอยู่  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้นาน ๆ 
     การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ
          -  ปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
          -  ร่วมใจกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า
          -  ให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
          -  หาสิ่งอื่นที่จะใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทมาใช้ประโยชน์แทน
          -  อื่น ๆ
     การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม
          -  ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณูปโภค  เช่น  ถนน  สะพาน  ให้อยู่ในสภาพดี
          -  ไม่ขีดเขียนหรือสลักชื่อหรือข้อความใด ๆ ลงบนสิ่งของที่เป็นของส่วนรวม
          -  ช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน
          -  ทะนุบำรุงสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีคุณค่า  เช่น  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
          -  อื่น ๆ

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน