ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

รูปร่าง รูปทรง

คลิปวิดีโอ แบ่งปันความรู้
ผ่านตู้ปลูกปัญญา
รางวัลจากโครงการประกวดสร้างคลังความรู้
กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2

เรื่อง รูปร่าง รูปทรง
โดย
อาจารย์รณชิต นราพันธ์
โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง