ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ
     ทรัพยากรธรรมชาติ  จัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่คนนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละชุมชนอาจจะมีมากน้อยแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละชุมชน

     เราสามารถแบ่งทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
          1.  ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือสิ้นเปลือง  ทรัพยากรชนิดนี้มีอยู่อย่างจำกัด  เมื่อใช้ไปแล้วใช้เวลานานมากกว่าจะเกิดขึ้นได้  จึงถือว่าเมื่อนำทรัพยากรประเภทนี้มาใช้แล้ว  ก็จะหมดไป  เช่น  แร่ธาตุ  น้ำมัน  ถ่านหิน
               ส่วนทรัพยากรบางชนิดใช้แล้วไม่หมดไป  แต่จะเสื่อมคุณภาพลงหรือลดจำนวนลง  จึงจัดเป็นทรัพยากรที่สิ้นเปลือง  เช่น  ดิน  น้ำจืด  ป่าไม้  สัตว์ป่า

          2.  ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สิ้นเปลือง  เช่น  อากาศ  ลม  แสงอาทิตย์  น้ำทะเล

     ทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปหรือสิ้นเปลือง  เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  ดังนั้นการนำทรัพยากรประเภทนี้มาใช้จึงต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ตัวอย่างเช่น
          1.  ดิน  ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราหลายด้าน  เช่น  เป็นแหล่งเพาะปลูก  ในบางชุมชนมีดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี  จึงเหมาะแก่การปลูกข้าว  ได้แก่  บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง  และบางชุมชนมีดินเหนียวที่เหมาะแก่การนำมาปั้นเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  ที่จังหวัดราชบุรี
               แต่การใช้ดินเป็นแหล่งเพาะปลูกมักพบปัญหาที่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ  เช่น
               -  การไม่บำรุงดิน  ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะทำให้ทำการเพาะปลูกไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
               -  การใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป  ทำให้ดินแน่นแข็ง
               ดังนั้น  เกษตรกรในแต่ละชุมชนต้องช่วยกันบำรุงรักษาดินในชุมชนให้อุดมสมบูรณ์  เพื่อจะส่งผลให้คนในชุมชนทำการเพาะปลูกได้ผลดี
          2.  น้ำ  น้ำจืดเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราในแต่ละชุมชนจะมีปริมาณแหล่งน้ำจืดมากน้อยแตกต่างกัน  แหล่งน้ำจืดเหล่านี้  ได้แก่  แม่น้ำ  ลำคลอง  หนอง  บึง  ทะเลสาบ
          3.  ป่าไม้  ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคน  และสัตว์ต่าง ๆ และยังให้ความชุ่มชื้นแก่สภาพแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  ดังนั้นในชุมชนใดที่มีป่าไม้สมบูรณ์  สภาพอากาศในชุมชนนั้นจะเย็นสบาย  ไม่แห้งแล้ง  ส่งผลให้  ส่งผลให้มีแหล่งน้ำในปริมาณมาก  ช่วยให้ฝนตก  และดินชุ่มฉ่ำ
               ดังนั้นคนในชุมชนควรรวมใจกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ในชุมชน  เช่น
               -  ใช้วัสดุอื่นมาทำสิ่งของเครื่องใช้แทนไม้
               -  ดูแลไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในชุมชน
               -  รณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน