การออกกำลังกาย

  การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงแต่ก็ควรปฎิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย

 ๑) ประเภทของการออกกำลังกาย

     กิจกรรมออกกำลังกายมีอยู่หลายชนิด ซึ่งอาจจะแบ่งได้ ดังนี้

          (๑) การเล่นกีฬา การเล่นกีฬาทุกชนิดจะทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและออกแรง กีฬาที่นักเรียนควรเล่นมีทั้งกีฬากลางแจ้งและกีฬาในร่ม เช่น ว่ายน้ำ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เป็นต้น

          (๒) การทำกิจกรรมที่เพลิดเพลิน เช่น ถูบ้าน กวาดบ้าน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น ทำให้ร่างกายได้ออกแรง รู้สึกเพลิดเพลิน และเกิดประโยชน์ด้วย

          (๓) การทำงานในหน้าที่ เป็นการทำงานในชีวิตประจำวันที่ทำให้เคลื่อนไหวและได้ออกกำลังกาย เช่น ชาวนา ช่างก่อสร้างแบกปูน

 ๒) หลักในการออกกำลังกาย ควรปฎิบัติ ดังนี้

           (๑) เลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศ อายุ และสภพร่างกาย

           (๒) อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายประมาณ ๕ – ๑๐ นาที

           (๓) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และไม่หักโหม

           (๔) ควรออกกำลังกายในสถานที่ที่มีอากาศปลอดโปร่ง

           (๕) หลังจากการออกกำลังกายเสร็จใหม่ ๆควรพักผ่อนสักครู่ก่อนทำกิจกรรมอื่น

๒ การพักผ่อน

การพักผ่อนเป็นการหยุดพักทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าทางร่างกายและผ่อนคลายความเครียดทางจิตใจ

การพักผ่อนมีหลายประเภท เช่น การนั่งพักสมาธิ การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การนอนหลับ เป็นต้น

การนอนหลับเป็นวิธีพักผ่อนที่ดีที่สุด คนในแต่ละวัยอาจต้องการเวลาในการนอนหลับไม่เท่ากันแต่ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย คือ นอนหลับอย่างน้อยวันละ ๘ ชั่วโมง

๓ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

   เมื่อมีเวลาว่างจากการเรียน การทำงาน และการทำกิจวัตรประจำวันแล้ว เราอาจเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว ดังนี้

๑) การทำงานฝีมือ เช่น เย็บปักถักร้อย วาดภาพ เป็นต้น

๒)การเล่นเกมหรือกีฬา เช่น ว่ายน้ำ การเล่นรีรีข้าวสาร เป็นต้น

๓)การทำงานอดิเรก เช่น สะสมสิ่งของ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

๔) การเล่นดนตรี ละคร ฟ้อนรำ

๕) การศึกษาธรรมชาติ เช่น การท่องเที่ยวต่างจังหวัด การเดินทางไกล การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เป็นต้น

๖) การอ่าน เขียน พูด เช่น อ่านหนังสือต่าง ๆ การเล่านิทาน เป็นต้น

๗) การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น กวาดถนนในชุมชน เก็บขยะ

การทำกิจกรรมเมื่อมีเวลาว่าง ควรเลือกทำกิจกรรมที่เราสนใจและเป็นกิจกรรมที่ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศิลธรรม ไม่เป็นอาชีพและทำด้วยความสมัครใจ


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์
จากหนังสือ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๕ พิมพ์ครั้งที่ ๓

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง