การหาพื้นที่

คำอธิบายเพิ่มเติม

การหาพื้นที่
    เป็นการวัดที่กระทำในรูปปิดชนิดต่างๆ  หน่วยวัดพื้นที่ใช้ "ตารางหน่วย"

การหาพื้นที่รูปต่างๆ
    พ.ท.รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง × ยาว
    พ.ท.รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน
    พ.ท.รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน × สูง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง