สาธิตท่าพื้นฐานของตะกร้อลอดห่วงไทยเดิม

สาธิตท่าพื้นฐานของตะกร้อลอดห่วงไทยเดิม
โดย ส.อ.ณราชัย ชูเมืองกุศล
นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทย 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง